Al-Qur'an/At-Takwir

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Al-Qur'an
At-Takwir (Menggulung)
3630Al-Qur'an — At-Takwir (Menggulung)
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
DI KALA TERJADI PERISTIWA-PERISTIWA BESAR PADA HARI KIAMAT, TAHULAH TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKERJAKANNYA WAKTU DI DUNIA
Ayat 1-14

1 Apabila matahari digulung, 2 dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 3 dan apabila gunung-gunung dihancurkan, 4 dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), 5 dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, 6 dan apabila lautan dipanaskan, 7 dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), 8 apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 9 karena dosa apakah dia dibunuh, 10 dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, 11 dan apabila langit dilenyapkan, 12 dan apabila neraka Jahim dinyalakan, 13 dan apabila surga didekatkan, 14 maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

MUHAMMAD SAW BUKANLAH SEORANG GILA, MELAINKAN RASUL, KEPADANYA DITURUNKAN AL-QUR'AN
Ayat 15-29

15 Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, 16 yang beredar dan terbenam, 17 demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, 18 dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, 19 sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), 20 yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, 21 yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. 22 Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. 23 Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. 24 Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. 25 Dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, 26 maka ke manakah kamu akan pergi? 27 al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, 28 (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. 29 Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas