Lompat ke isi

Al-Qur'an/Al-Muddassir

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Al-Qur'an
Al-Muddassir (Orang Yang BerBerkemul)

56 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
PERINTAH KEPADA NABI UNTUK BERDAKWAH
Ayat 1-56

Beberapa petunjuk dalam berda'wah Ayat 1-10

1 Hai orang yang berkemul (berselimut), 2 bangunlah, lalu berilah peringatan! 3 dan Tuhanmu agungkanlah, 4 dan pakaianmu bersihkanlah, 5 dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, 6 dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7 Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. 8 Apabila ditiup sangkakala, 9 maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, 10 bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.

Orang yang ingkar urusannya kepada Allah SWT Ayat 11-31

11 Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. 12 Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, 13 dan anak-anak yang selalu bersama dia, 14 dan Ku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, 15 kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. 16 Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (al-Qur'an). 17 Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. 18 Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), 19 maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, 20 Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, 21 Kemudian dia memikirkan, 22 sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, 23 kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, 24 lalu dia berkata, "(al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu), 25 ini tidak lain hanyalah perkataan manusia." 26 Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. 27 Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? 28 Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. 29 (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. 30 Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). 31 Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan), "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.

Yang menerima da'wah akan mendapat pahala dan yang menolaknya akan masuk neraka Ayat 32-56

32 Sekali-kali tidak, demi bulan, 33 dan malam ketika telah berlalu, 34 dan subuh apabila mulai terang. 35 Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, 36 sebagai ancaman bagi manusia. 37 (yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. 38 Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, 39 kecuali golongan kanan, 40 berada di dalam surga, mereka tanya menanya, 41 tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 42 "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" 43 Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44 dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 45 dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46 dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, 47 hingga datang kepada kami kematian." 48 Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. 49 Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?", 50 seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, 51 lari daripada singa. 52 Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. 53 Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. 54 Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah peringatan. 55 Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (al-Qur'an). 56 Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas