Lompat ke isi

Al-Qur'an/An-Naba'

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Al-Qur'an
An-Naba' (Berita Besar)

40 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
HARI BERBANGKIT
Ayat 1-40

Kekuasaan Allah SWT menciptakan alam dan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya adalah bukti bagi kekuasaan-Nya membangkitkan manusia Ayat 1-16

1 Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? 2 Tentang berita yang besar, 3 yang mereka perselisihkan tentang ini. 4 Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, 5 kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. 6 Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?, 7 dan gunung-gunung sebagai pasak?, 8 dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, 9 dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 10 dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, 11 dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, 12 dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, 13 dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), 14 dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, 15 supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, 16 dan kebun-kebun yang lebat?

Kehebatan hari berbangkit Ayat 17-20

17 Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, 18 yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, 19 dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, 20 dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.

Balasan terhadap orang yang durhaka Ayat 21-30

21 Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai, 22 lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, 23 mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, 24 mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 25 selain air yang mendidih dan nanah, 26 sebagai pembalasan yang setimpal. 27 Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, 28 dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya, 29 dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. 30 Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Balasan terhadap orang yang bertakwa Ayat 31-37

31 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, 32 (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 33 dan gadis-gadis remaja yang sebaya, 34 dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). 35 Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta. 36 Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak, 37 Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Perintah agar manusia memilih jalan yang benar kepada Tuhannya Ayat 38-40

38 Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. 39 Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. 40 Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah."


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas