Lompat ke isi

Al-Qur'an/Al-Fajr

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Al-Qur'an
Al-Fajr (Fajar)

30 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
MEREKA YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD SAW PASTI BINASA SEPERTI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASUL-NYA
Ayat 1-14

1 Demi fajar, 2 dan malam yang sepuluh, 3 dan yang genap dan yang ganjil, 4 dan malam bila berlalu. 5 Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. 6 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?, 7 (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, 8 yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, 9 dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, 10 dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), 11 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 12 lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, 13 karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, 14 sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJIAN TUHAN BAGI HAMBA-HAMBANYA
Ayat 15-20

15 Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." 16 Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, "Tuhanku menghinakanku." 17 Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, 18 dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, 19 dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil), 20 dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI DI HARI KIAMAT
Ayat 21-26

21 Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22 dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. 23 dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. 24 Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini." 25 Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya, 26 dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

PENGHARGAAN ALLAH SWT TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA IMANNYA
Ayat 27-30

27 Hai jiwa yang tenang. 28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya. 29 Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, 30 dan masuklah ke dalam surga-Ku.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas