Lawah-Lawah Merah

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Lawah-Lawah Merah  (1875) 

Lawah-Lawah Merah atau Laba-laba Merah dalam EYD adalah sebuah terjemahan dari cerita roman atau novel yang berjudul L'araignée rouge yang dikarang oleh seorang pengarang Prancis yang bernama René de Pont-Jest ke dalam bahasa Melayu.


 
LAWAH-LAWAH MERAH.


Boekoe Bergambar
JANG
PERTAMA DI KALOEWARKEN
DI
NEGRI DJAWA.

---«◎»---

Harga ƒ 4.
TERTJITAK
DI
P E N G E T J A P A N
OGILVIE & Co.
BATAVIA.
1875

Bagian 1[sunting]

  • Fatsal ka I : AKAN HAL KAWINNJA SA-ORANG TJINA JANG TAPELADJAR BERNAMA LIN.
  • Fatsal ka II : TJARITA BERLOEMOER DENGAN DARAH
  • Fatsal ka III : TJARITA DARI HAL MENANGKAP
  • Fatsal ka IV : TERTAWANNJA SATOE ANAK DARA
  • Fatsal ka V : KALAKOEAN BIRAHI DARI TCHOU
  • Fatsal ka VI : TJERITA BAGIMANA HAL TOEKANG POTONG DARI GANG TOEKANG MAS BATJA SOERAT TEMPELLAN MERAH, JANG BIKIN DIA AMPIR GILA.
  • Fatsal ka VII : TJARITA HAL APA JANG SOEDA DJADI DALEM BOELAN JANG PENGABISAN DI ROEMANJA LIOU SIOU.
  • Fatsal ka VIII : HAL KANIAJA.
  • Fatsal ka IX : AKAN HAL SIKSAÄN.

Karya yang dipublikasikan sebelum 1 Januari 1923 ini berada pada domain publik di seluruh dunia karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 100 tahun yang lalu.

 

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 70 tahun yang lalu atau dipublikasikan pertama kali lebih dari 50 tahun yang lalu. Masa berlaku hak cipta atas karya ini telah berakhir. (Bab IX UU No. 28 Tahun 2014)