Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/18

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 11 —

ning. Kalook oedang tadie soedah mateng, bawangnja die tjampoor sama oedang tadie, abis die tambahie lidah asin potong-potongan en merahnja telor mateng, sekira-kira; abis die oedek njang baik, dengen pake lagie meritja 1 sendok thee, garem 2 sendok thee, pala 1 sendok thee, tjengkeh aloos ½ sendok thee; abis kalook soedah, die tarook die basie kasar. Voor bikin korsnja, njang die pake, kentang, merahnja telor 5 en mentega sasampenja; kalook soedah die tarook korsnja lantas die bakar pake pan taart, dengen pake apie die bawah en die atas. Inie pastei djoega bole die pake voor isinja rotie of warmbol njang soedah mateng.

32. Ragoe boeroong-boeroong of aijam sama sous poetie (Gevogelte ragout met een witte saus.) Aijam of kalkoennja, njang gemook die potong satoe arie die moeka, lantas die tjaboettie toelangnja, abis die isie sama tjientjangan daging babie of aijam. Itoe daging tjientjangan die rames lebih doeloe njang betool sama meritja ½ sendok thee, pala 1 sendok thee, tjengkel ½ sendok thee, garem 2 sendok thee, en tjientjangan piterselie 2 sendok makan. Kalook soedah die masookken dalem kalkoen of aijamnja, lantas die djait soepaija ketoetoep baik, abis die masak sama boeljon sampe mateng. Kalook soedah, sedia ketting sosijs sekira-kira, masak lebih doeloe, abis die tjampoor sama morel, sampinjon en frekedel ketjil-ketjil; die saring sama irig-irig, lantas die tambahie merahnja telor 10, aernja djerook nipis 1, kembang pala sedikit en mentega sedikit; abis frekedel, morel, sampinjon, sosijs, njang ketienggalan die irig-irig, die tjampoor sama sous itoe en lantas aijam of kalkoennja die sirammie sama sous inie.

33. Lidah sapie. (Rundertong.) Lidahnja die masak njang mateng betool, abis die belah doewa; kalook soedah die tarook die basie. Sousnja: tjoekak wangie ½ mangkok thee, anggoor merah 1 mangkok thee, goela 2 sendok makan, pala ½ die paroot, tepoong 2 sendok makan, meritja sedikit, garem sarasanja, rosijn sama kismis sasedengnja en boeljonnja lidah tadie 1 gelas besar, inie die tjampoor en die masak njang baik, lantas lidahnja die sirammie sama sous inie. Kalook soedah, basie sama lidah en sousnja die tarook pan