Halaman:1629 Ruyl.pdf/42

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

ada jadi melůn’tar kapada mů.

34 Karna itůla d’jang-an-mů kalů-i ſebab hari eſok, karna hari eſok berhentar kalůi-dirin’ja, jãg hari ini ada berſůda dang-an prihal-dirin’ja.

7

D

’iãg-an mů berhokkům agar kamů tiada menjadi ber-hokkům d’jůga.
2 Karna ſeperti angkou berhokkům, makka demikien menjadi-mů berhokkům d’jůga: daan dang-an ſůkat bagimana angkou berſůkat, menjadi mů berſůkat půla.
3 Karna appa angkou menẽtang akan důri de matta ſůdara mů, makka jang tiang kajů de matta mů tiada-mů meliat?

4 Bagimana angkou meng-ůtſiap akan ſůdara mů: beerla aků bůangkan důri dari matta mů: makka liatla ſawatů tiangkajů de