Halaman:1629 Ruyl.pdf/41

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

pada pakajen?

26 Liatla bůrõg di-lang-it, karna dian’ja tiada me-můleh, daan iris padi, atů tiadan’ja berſimpan dalam gedůng, makka Bappa mů ſurgani berpeära akan diä: bůkan jadi-mů lebeh ban’ja dari pada ini?
27 Siapa kamů, dapat dang-an kalu-i fikir-mů, ber-iſi ſagaza äkan pan’jang-nja?
28 Appa kalu-i-mu karna pakajen? Ayd’jerla dari pada bong-a de padang, bagimana dian’ja tůbůh: tiadan’ja bekard’ja, atů meng-anteh.
29 Tetapi aků beritaů-mů, makka Sůliman tiada jadi berpakey ſakali kapada ſegala hůrmatn’ja, ſeperti ſawatů ini.
30 D’jikkelou Allah berpakey demikien jang rompůt de padãg, jang bertůmbů hari ini, daan eſok menjadi bůang dedalam dapůran, bůkan de bůatn’ja lebeh akan kamů, hey můda heäkin?
31 Kerna itůla d’jang-an kamů kalů-ï, daan meng-ůtſiap: appa kita memakan, atů appa kitta meminům, atů appa kita ija berpakey?
32 Sebab ſegala itů mentſiari jang kafiri, karna Bappa-mů ſorgani taů makka kamů jadi ſegala ini akan bergůna.

33 Tetapi tſiari bermůla Radjat Allah, daan ſegala adillan-n’ja, makka ſegala jang ini