Halaman:1629 Ruyl.pdf/43

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

mattamů kendiri.

5 Hey d’jůmawa, bůang akan tiang kajů dari mattamů daulů: makka komodien liatla akan mem-bůang důri dari matta ſůdara mů.
6 D’jang-an beri jang ůlkadůs akan and’jing, atů bůang můtearamů de hadapan babi, agar dian’ja tiada irin’ja dang-an-kakin’ja, daan de balik dirin’ja mem-binaſſa akan dir kamů.
7 Minta, makka angkou adala berůleh: tſiarila, makka angkou ber-dapat: půkůl, makka jadi mů berbůka.
8 Karna ſiapa minta, ijani berterima: daan ſiapa tſiari, ija, berdapat: Makka ſiapa berpůkůl, ija dia jadi berbůka.
9 Adala barang manůſea de antara mů, ſiapa anaknja minta roti, de berin’ja ſawatů battů akan dia?
10 Atů d’jikkelou dia mintan’ja ikan, ada la memmerin’ja ſekor ůlar?

11 Sedang kamů ſiapa jadi nakal taů memmeri anugrahaja akan anak-mů