Halaman:1629 Ruyl.pdf/40

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

22 Nang diän badan jadi jang matta: d’jikkelou mattamů jadi berbůdi, makka jadi ber-trang ſegala badan-mů.
23 Tetapi d’jikkelou matta mů jadi d’jahat, makka jadi ſegala badan-mů berglap. D’jikkelou půn trang jang ada de dalam mů, jadi kalam=glap, barappa baſſar jadi jang glap kendiri?
24 Tiäda depat faſůrůkan tůhan důa: karna atů dia ija berbintſi jang ſatů: daan berkaſſe akan jang lain: atů dia ber-lekat jang ſatů, daan ber-fetena jang lain: tiada angkou dapat faſurůhkan Allah daan jang kajahan.

25 Karna itůla aků beritau mů: D’jang-an angkou kalů, karna hidůp-mů, daan appa makan daan minům-mů: atů karna badanmů, appa-mů berpakey, bůkan jadi jãg hidoppan lebé dari pada makannan, daan jang badan dari