Kamus Belanda-Melayu

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
N I E U W

M A L E I D S C H E

E N

N E D E R D U I T S C H E

WOORDENSCHAT.

NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Groot. Besaar.
Klein. Kitjiel.
Hoog. Tingi.
Laag. Bauwa, kabauwa.
Lang. Panjang.
Kort. Pendek.
Vol. Penoe.
Leeg. Kossong.
Heet. Pannas.
Koud. Dingien.
Vet. Gomok.
Mager. Koeroes.
Wyd. Besar of longgar.
Naauw. Sesak.
Ryk. Kaaya.
Arm. Miskien.
Voorzichtig. Tangar, of bijaksana.
Onvoorzichtig. Boeta toelie, of trada tangar.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Beleefd. Ormat,trada kabesarang.
Onbeleefd. Trada ormat , of koerang.
-
   ormat.
Aangenaam. Soekakan.
Onaangenaam. Trada dengan soekakan.
Naarftig. Radjieng.
Lui. Malas.
Gelukkig. Berontong.
Ongeluk. Tjilakka.
Ongelukkig. Tjilakakan.
Geeven. Kassi.
Zeggen. Katta.
Leeren. Adjar.
Schryven. Toelies.
Vraagen. Tanya.
Antwoorden. Menjawoet.
Leenen. Pinjang.
Zenden. Kieriem.
Belooven. Berdjanjie.
Wedergeeven. Kassi kombali.
Iemand zien. Liat orang.
Iets zien. Liat larang apa.
Kennen. Kenal.
Zoeken. Tjarie.
Vinden. Dappat.
Ontmoeten. Katoemoe.
Aanzien. Tengok.
Bedriegen. Kirjabodo, of ken-nja-ya.
Be-
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Beminnen, of liefde. Taro tjinta, of ambil
toedraagen. tjinta.
Wachten. Nanti.
Verftaan. Mangarti.
Vergeeten. Loepa.
Vleijen, of goede woor-. Ontonghati, of kaʃie pa-
den geeven. katan manies.
Wasfchen. Mandi.
Jaloersheid. Tjambroean.
Kammen. Sieʃir ramboet.
Kam. Sieʃie.
Zich haasten. Lakas dianja.
Zich kleeden. Pakki dianja.
Zich inbeelden. Kira dianja.
Zich bedriegen. Bekeen bodo dianja.
Zich bezeeren. Bekeen ʃakkit dianja.
Zich wél godraagen. Idop bay bay, of pëggan
. ormat.
Gaan. Jalang.
Slaapen. Tidor.
Liegen, leugenfpreeken. Kata-kata joesta.
Leugen. Joesta, pakatan joesta.
Lagchen. Tetauwa.
Koomen. Datang.
Ankoomen. Di datang.
Beeven. Gemetar.
Wyzelyk, of met wys- Biʃa, of dengan penga-.
heid. tahoean.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Tegenwoordig. Sakarang, inie waktoe.
Altemets. Brangcali.
Dikwyls. Banjak kali.
Zelden. Jarang.
Samen. Samma ʃamma.
Zonder twyfel. Pasti.
Misfchien. Brangcali, moedamoeda-
. han.
Sedert gisteren. Dari kalmareen.
Tot morgen. Sampe beʃook.
Waar woont gy. Dimana tingalan kauw,
. of mana tingal.
Hier digt by. Dekkat diʃinie.
Ver van hier. Jauo darie ʃinie.
Ergens. Dimanna mana.
Overal. Koeliling.
Altyd. Slamanja.
Alle dagen. Sa harie arie.
Nooit. Tida ʃaomoer oemoer,
. of adala.
Te land reizen. Jalagan moedik.
Ter zee reizen. Balaiar.
Te voet gaan. Jallang kaki.
Te paard ryden. Toenggang koeda.
Meet eene fehuit vuren. Jallang di prau, of ba
. prau.
Zwemmen. Bernang.
Een oogenblik. Sakejal mata.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Een uur. Satoe jam.
Een quartie uurs. Saprapad jam.
Een dag. Satoe hari.
Een nacht. Satoe malam.
De morgen. Pagi, dina harle.
De avond. Lohor, malam.
Morgen ogtend. Beʃok pagi.
Een half uur. Setenga jam.
Morgen namiddag. Beʃok ʃore.
Namiddags. Sore.
Middag. Tenga ari.
Middernacht. Tenga malam.
Heden. Ini ari, harie inie.
Gisteren avond. Kalmareen malam.
Overmorgen. Loeʃa.
Des anderen daags. Beʃook nja.
Morgen, of overmorgen. Beʃook loeʃanja.
Eergisteren. Kalmereen doulo.
Toekomende week. Laeen domingo.
Binnen 14 dagen. Dalam ampatblas hari.
Een maand. Satoe boulan.
Een jaar. Satoe tawoon.
De lente. Moeʃien kamaroe.
De zomer. Moeʃien kapanaʃan.
De herfst. Moeʃien kadie-nginan.
De winter. Moeʃien oujang.
Nieuw jaar. Tawon baroe.
A 3
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Drie koningen. Tiga radja, orang mad-.
. joes.
Vasten. Peggan poeaʃa.
Paafchen. Faʃah.
Pinkfteren. Chamʃin.
De dag des Pinkfter- Harie raija chamʃin.
feests. .
Allerheiligen. Harie ʃegala tshale tsha-
. lean.
Kermis, of jaarmarkt. Pakan bezaar; rameaan
. pazaar bezaar.
St. Nikolaas. Tsaleh Nicolas.
Kersdag. Harie nabie Hiʃahi El-
. meseh.
DAGEN DER WEEK. HARIE-AN DALAM
SA DJOEMAHAT.
Zondag. Achat.
Maandag. Seneen.
Dingsdag. Salasʃa.
Woensdag. Robo.
Donderdag. Camis.
Vrydag. Jumahat.
Saturdag. Saptou.
MAANDEN VAN HET BOELAN BOELAN-.
JAAR. GAN TAHOON.
January. Mocharam.
Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/14 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/15 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/16 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/17 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/18 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/19 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/20 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/21 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/22 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/23 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/24 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/25 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/26 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/27 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/28 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/29 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/30 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/31 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/32 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/33 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/34 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/35 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/36 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/37 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/38 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/39 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/40 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/41 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/42 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/43 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/44 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/45 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/46 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/47 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/48 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/49 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/50 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/51 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/52 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/53 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/54 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/55 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/56 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/57 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/58 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/59 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/60 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/61 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/62 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/63 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/64 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/65 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/66 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/67 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/68 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/69 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/70 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/71 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/72 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/73 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/74 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/75 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/76 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/77 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/78 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/79 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/80 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/81 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/82 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/83 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/84 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/85 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/86 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/87 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/88 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/89 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/90 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/91 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/92 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/93 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/94 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/95 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/96 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/97 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/98 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/99 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/100 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/101 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/102 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/103 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/104 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/105 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/106 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/107 Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/108