Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 3

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pupuh 3 Sunting

Bahasa Jawa Kuna Bahasa Indonesia
Pupuh 3 – Jagaddhita


1.
a. rūpâguṇḍik awarṇa daṇḍa pamatan kadi cala tĕhĕr anghĕmū guyu
b. wruh tândohi wulat wruhângĕlih-ĕlih wruh amangiwagakĕn raras hati
c. ênak ta pwa panūtnikang hayu tĕkapnya wĕkasan ahangan tininghalan
d. moghâtĕn humiras-hiras rĕngat ikang laṭi ring ri waja baśândĕlĕng mata

2.

a. rūpâdyah pangawaknya mambĕt angĕlih-ngĕlih umulat alon liringnika
b. aywâbhūṣaṇa tan padon kĕtĕ-kĕtĕg juga pahayun umunggu ring mata
c. warṇa śyāma kurang-kurang guyu mahā ta gisi-gisi pinöm amatyani
d. sĕngning lāṭi juga n walang-walang arĕs ng umulat awĕdi lunghid ing waja

3.

a. warṇâkryan kadi mās tatur wahu sinangling agalak amanis tikung mata
b. ambĕknyâku lĕwih ya ta pwa malarâku tak alara panarkaning mulat
c. yêka n rājasa yan hanâmaca tulis mañaritakĕn arĕngwa ta pwa ya
d. ndan ring rātri juga n kinon tĕkap i kungnya majarumana tambwang ing wulan

4.

a. nāhan tanduk i goṣṭining surawadhū pakaśaraṇa tĕkapnya molaha
b. lingsir pwa ng rawi raśmi hetuning adandana tĕka paricarikânghyasi
c. denyângendahakĕn manis paḍa dudū sahayu-sahayu tan pamingrwani
d. lwir manggiṣṭa minging gula drawa haturnya kadi madhu huwus pinaṣṭika

5.

a. mangkat śīghra katon tikang wiwara ramya pinakapatapan sang Arjuna
b. ardhâhĕt harĕpanya tan tĕka tigang ḍĕpa dunungan ikang surāngganā
c. wetan rakwa mukhanya mangharĕpakĕn jurang angĕḍap ikang walik kaḍĕp
d. kadyâkon masukâwarah ri hana sang kinira-kira sĕḍĕng pakolihĕn

6.

a. lwir tan pawwang ikang gihâluru pamurṣitanira hana kuṇḍa nisprabha
b. tistis tan hana wuryan ing sapu magātra wahu mĕtu dukutnikang natar
c. sakwehning wiwudhāngganā sĕḍĕng awor unang iriya lawan raras hati
d. kāścaryan mangunang manon kadi lingir kanaka kadi saśāngka pūrṇama

7.

a. āpan sampun ikang anāśryasamādhi tinĕmunira sang hanêng dalĕm
b. lekan rakwa sira n pasampunan angarcana kumĕñar ikang prabhângadĕg
c. tingkahnya n masilâtĕhĕr kumisapu ng tangan apatitis agranāsikā
d. līna ng sūkṣmaśarīra māri karĕngö praṇawa huwus asāri niṣkala

8.

a. ndan ambĕknikang apsarī kawĕnangā ta sira lĕkasananya bañcana
b. hamham deni manisnya parcaya ri tan wĕnanganira kumĕl tumona ya
c. tan wruh yan kadi sornikang sasawi dening acala sukhaning samāgama
d. dening jñāna wiśeṣa yan pamatĕlung paramasukha luput linakṣanan

9.

a. wwantĕn sūkṣma lĕkasnikang sawiji rakwa mara parĕk anguswakĕn wuwus
b. rakryan śrī Drupadâtmaja pĕjah ayun makatĕmahan iki-n marêng kita
c. mantuk ring suraloka tan tĕmu kitânuturakĕn gatinta satmatan
d. akweh swarga ta sanghulun mahal awanawak mami madulur anambahê kita

10.

a. lāwan toh sang apêku pamrihakĕnanta paran iku kinaryaning tapa
b. wwang sānakta huwus pĕjah pinaribhūta kinahalan ikang Suyodhana
c. nāhan wastu nikang hujar dinuluranya rĕngih inuparĕngga ring tangis
d. luhnyâwanti marêng huwang marah-arah wunga-wungani susunya yan tiba

11.

a. len têkang mawĕḍak hangĕ-hangĕt areh winaju-waju magātra ring wijang
b. mwang siñjangnya mirir katon wiru-wirunya mangadĕg anusar-nusar susu
c. līlânumpingakĕn sadak gaḍing adoh tinika-tika tĕkapnikang gelung
d. tinghalnya-n guyu tan pujin kirabikang waja kadi hĕlaring madhubrata

12.

a. anwam pahyas ikang waneh sĕḍĕng anūpura kumĕñar ikang murit mirah
b. kambangnya-n panĕlat rikang hasananinggahi halis ahĕmuk tĕkêng kapĕ
c. lĕnggang māntra kurugnya ring jaja magātra kadi pĕṭĕ tĕkapnikang susu
d. olug ndan inukurnya denya matapih parĕng umirira yan sirir pisan

13.

a. tunggal sang magĕlung grĕt olĕm asĕkar taji kumĕñar ikang tutup gĕlung
b. mekĕt ken mwang abāhurakṣaṇa maṇik marakata hatidarśa ring hayu
c. intĕn rūmnya marioharânighada-hadânghudani rawa sĕnĕnya ring mukha
d. sumrik kasturi ring wijang kanaka cūrṇa sakasagarit anghulap-hulap

14.

a. wwantĕn lwir arining wulan kadi kadang ring Atanu ring aweh raras hati
b. wahw adyus makĕmul putih katiṭihan gĕlung akiris atĕb hañar mure
c. pinghening waja ping tiga-n kininangan gusi-gusi juga hīngan ing mirah
d. mrik tang sapta sumār ikang lĕnga wanginya pinakamukhawāsa ning tapih

15.

a. tan ngeh buddhinikang waneh mara ri wingkinganira tumitih-titih mahā
b. nyāsanyângĕsĕsan waśângarasakĕn susu mahangĕt arūm kinumkuman
c. dening harṣa kinolakĕnya ri gulu tanganira tĕka kosap ing tĕngah
d. kenyârang kadi warṇaning hima tarangtangĕn angawara wimba ning wulan

16.

a. anyat haliyangan pupū tĕhĕr asangga wĕhang asidĕhângdĕlĕng mata
b. kāhat-hāt karawitnikang giṇa karāsikanika tinĕmunya ring mata
c. tan wruh yang hinilan wulat ri wulati ing tarunani puṇ a ring smarālaya
d. twasnya lwir patapan timah drawa katon ri mata tĕkap ikang smarālaya