Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 20

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pupuh 20 Sunting

Bahasa Jawa Kuna Bahasa Indonesia
Pupuh 20 – Jaloddhatagati

1.
a. sĕḍĕng mawurahan tikang sanagara
b. hanâwarah i sang Niwātakawaca
c. ndatan kahuningan tangisnika kabeh
d. pijĕr kahĕnĕngan tikĕl halisira

Pupuh 20

1.
a. Sedang hiruk pikuklah senegeri,
b. Ada yang memberi tahu kepada Sang Niwatakawaca.
c. Tak dihiraukanlah tangis mereka semua.
d. Sesekali terdiam, berkerut alisnya.

2.

a. apan kahilangan maṇik hiḍĕpira
b. anargha makahĕmbanan tanganira
c. pinetnira huwus mĕsat namu-namu
d. udhāni ta sira n kĕnêng kira-kira

2.

a. Karena kehilangan manikam, pikirnya.
b. Tak ternilai harganya, tangannya sendiri sebagai embanannya.
c. Dicarinya, telah terbang, lenyap.
d. Tahulah dia bahwa terkena tipu.

3.

a. pamañcana bhaṭāra Śakra niyata
b. huwus manarawang katon tĕkapira
c. kunĕng wĕtuni denirâwara-warah
d. kasangśayanira ndatan karakĕtan

3.

a. Jelaslah tipu Dewa Indra.
b. Telah jernih bening kelihatan olehnya.
c. Adapun keluar ucapannya memberitahukan rahasia.
d. Karena ia cemas, jangan-jangan tidak dilengketi.

4.

a. wawang madĕg ikang kamānawibhawan
b. saparwata Sumeru munggu ri hati
c. ḍatĕng sahananing mahāsurabala
d. parĕng tumama ring kulĕm tan inatag

4.

a. Segera bangkitlah kegarangannya.
b. Sebesar Gunung Sumeru bertengger di hatinya.
c. Datanglah segenap bala tentera asura yang kuat.
d. Serentak masuk pada malam hari tanpa diperintah.

5.

a. huwus hibĕk ikang pĕkĕn pasĕk agöng
b. tĕkêng alun-alun kabeh paḍa sĕsĕk
c. inastwakĕn ujar Mahāsurapati
d. dumona Suranātha mangkata mĕne

5.

a. Sudah penuh pasar pajak besar.
b. Sampai alun-alun semuanya sesak padat.
c. Dijunjung sembah titah Sang Maha-Asurapati
d. Untuk menyerang Sang Surapati, berangkat sebentar lagi.

6.

a. wanguṇ ḍahina Daityanātha mijila
b. ikang bala sĕnaddha sampun arĕpat
c. paḍâruh-aruhan humung wija-wijah
d. mṛdangga kala śangkha ghūrṇitatara

6.

a. Pagi-pagi buta Sang Raja Daitya kendak keluar.
b. Bala tentara siap, telah tersusun rapi.
c. Saling berpanggil-panggilan, riuh-rendah, berpentalitan.
d. Genderang, gong, terompet gegap gempita.

7.

a. hana n kadi gĕlap salakṣa niyuta
b. ikang parĕng asinghanāda gumuruh
c. kumĕl rasanikang samastabhuwana
d. tĕkapni bala sang Niwātakawaca

7.

a. Adalah seperti guntur seratus milyar.
b. Mereka yang bersama-sama berteriak perang gemuruh.
c. Sungguh ngerilah rasa alam semesta.
d. Oleh bala tentara Sang Niwatakawaca.