Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 13

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pupuh 13 Sunting

Bahasa Jawa Kuna Bahasa Indonesia
Pupuh 13 – Indrawangśa

1.
a. Mamwit narendrâtmaja ring tapowana
b. mangañjali ry agraning Indraparwata
c. tan wEsmṛtî sangkanikang hayun ḍatĕng
d. swābhawa sang sajjana rakwa mangkana

Pupuh 13

1.
a. Berpamitanlah Putra Sang Indra dari hutan pertapaan.
b. Ia menghaturkan sembah di puncak Gunung Indra.
c. Tidak lupa asal datangnya kebajikan.
d. Sifat orang yang budiman memang demikian.

2.

a. mangkat ḍatĕng tolih arūm wulatnira
b. sīnambaying camara sangka ring gĕgĕr
c. pānawwang ing mrak panangisnikung alas
d. erang tininggal masaput-saput hima

2.

a. Tibalah saat keberangkatan, pandangan matanya nampak manis.
b. Cemara-cemara melambai-lambai di lereng-lereng gunung.
c. Jerit tangis burung merak di sela-sela hutan
d. Sedih ditinggalkan, yang berselimut kabut.

3.

a. lunghânglĕngit lampahirângawetana
b. lāwan sang Erāwana Bajra naryama
c. tan warṇanĕn deśanikang katungkulan
d. āpan lĕyĕp mukṣa sahīnganing mulat

3.

a. Pergi, melenyap, jalannya ingin menuju ke timur.
b. Bersama Sang Erawana dan Bajra sebagai pemimpin.
c. Tak diceritakanlah daerah yang mereka lewati.
d. Sebab sayup-sayup samar sejauh dipandang.

4.

a. bhāwiṣyati meh ḍatĕngêng surālaya
b. grāhādi nakṣatra kabeh paḍâkrama
c. tejomayâpūrwa kaḍatwaning langit
d. pamuktyaning janma sudhīra subrata

4.

a. Ketika itu hampir tibalah di Suralaya.
b. Planet dan lain-lain serta bintang semuanya pada tempatnya.
c. Bersinar cemerlang, tiada taranya, istana di angkasa.
d. Tempat mengecap kenikmatan bagi orang yang teguh dan unggul pantangannya.

5.

a. tārangganâditya śaśangkamaṇḍala
b. ālit katonanya sakêng swamānuṣa
c. āgĕngnikang mangkana deni dohnika
d. kāton sakêng madhyapadânghulap-ulap

5.

a. Bulatan bintang, matahari, dan bulan
b. Kecil kelihatannya dari manusia sendiri.
c. Besar, namun karena jauhnya.
d. Tampak dari Mercapada berkelip-kelip.

6.

a. lintang lĕwih litnya lĕyĕp tininghalan
b. rūhurnya sangkêng śaśiwimba kāraṇa
c. sādohnikâditya sakêngni śāngkara
d. yâdohnikang bhūmi sakêng diwangkara

6.

a. Bintang sangatlah kecilnya, samar-samar kelihatan.
b. Ketinggiannya alasannya dari bulatan bulan.
c. Sejauh matahari dari bulan.
d. Itulah jauhnya bumi dari matahari.

7.

a. tingkahnikang swarga lawan halĕpnika
b. wātangnikâlālana goṣṭy atūt hawan
c. pājar sang Erāwaṇa ring nṛpâtmaja
d. kādî pangipyan tan i rāt hiḍĕpnira

7.

a. Tata sorga beserta dengan keindahannya.
b. Rasinya merupakan cengkrama, percakapan sepanjang jalan.
c. Pengajaran Sang Erawana pada Sang Pangeran.
d. Bagaikan bermimpi, tak lagi di dunia, begitulah pikirnya.

8.

a. kāton tikang Indrapada prabhāswara
b. wetan sakêng Meru marĕp mangambara
c. kūṭanya malwā gupuranya pat maṇik
d. kerangning āditya śaśangka nityaśa

8.

a. Nampaklah kediaman Indra yang cemerlang bercahaya.
b. Tempatnya ada di sebelah timur Gunung Sumeru, menghadap ke arah angkasa.
c. Bentengnya luas, gapuranya empat, <dari batu> manikam.
d. Menjadikan malunya matahari dan bulan senantiasa.

9.

a. sāmar dinārātrinikang surālaya
b. dening maṇik nityaśa sarwabhāswara
c. anghing sĕkarning kumudâjar ing kulĕm
d. mwang cakrawāka n papasah lawan priya

9.

a. Tak tampak bedanya siang dan malam di Suralaya.
b. Oleh batu manikam, yang senantiasa serba gemerlap.
c. Tetapi bunga teratai putihlah yang menandai malam hari.
d. Serta burung belibis, bila berpisah dengan kekasihnya.

10.

a. tan ngeh ikang kārya wiśeṣa wastunĕn
b. tan warṇanĕn lwirnya tinon sang Arjuna
c. ḍatang sirâdan makire manambaha
d. ginyâkĕn ing caraka kon umañjinga

10.

a. Tiada habisnya keagungan karya itu, bila akan diceritakan.
b. Tak diceritakan semuanya yang tampak oleh Sang Arjuna.
c. Datanglah ia, terpikirkan segera akan menyembah.
d. Segeralah pesannya disuruh masuk.