Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 1

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pupuh 1 Sunting

Bahasa Jawa Kuna Bahasa Indonesia
Oṃ awighnamastu


Pupuh 1 – Śardūlawikrīdhita

1.
a. ambĕk sang paramārthapaṇḍita huwus limpad sakêng śūnyatā
b. tan sangkêng wişaya parayojñananira lwir sanggrahêng lokika
c. siddhāning yaśawīrya donira sukhāning rāt kininkinira
d. santoṣâhĕlĕtan kĕlir sira sakêng sang hyang Jagatkāraṇa

Om. Semoga tiada halangan.


Pupuh 1. Sardulawikridita

1.
a. Hati milik Sang Bijak Utama sudah melampaui Kehampaan.
b. Bukan karena terdorong nafsu maksudnya, seolah-olah saja menyambut yang duniawi.
c. Berhasillah jasa dan kebajikan tujuannya. Kebahagiaan dunia diusahakannya.
d. Teguh sentosa, tersekat layar pewayangan dia dari Sang Penyebab Jagad.

2.

a. uṣṇiṣaningkw i lĕbūni pādukanira sang mangkana lwirnira
b. manggĕh manggalaning mikĕt kawijayan sang Pārtha ring kahyangan
c. sambaddha pwa bhaṭāra śakra katĕkan durnīti lāwan bhaya
d. wwantĕn detya madĕg Niwātakawacâkhyatîng jagat digjaya

2.

a. Pucuk ubun-ubun sembah patik pada duli paduka yang beginilah keadaannya.
b. Teguhlah dia menjadi panutan dalam menggubah cerita kejayaan Sang Arjuna di Kahyangan.
c. Maka pada saat itu Batara Indra mengalami kesulitan bersiasah dan menghadapi bahaya.
d. Adalah seorang raksasa yang berkuasa. Termasyhur berjaya di dunialah Niwatakawaca.

3.

a. jĕngning Meru kidul kuṭanya maharĕp sumyuha ng Indrâlaya
b. mwang polih warawīrya tan pĕjaha dening dewa yakṣâsura
c. nghing yan mānuṣa śakti yatna juga ko n āngling bhaṭārêriya
d. yêkā nitya hinĕm watĕk ṛṣi kabeh ring swarga hārohara

3.

a. Maka di kaki Gunung Sumeru sebelah selatanlah bentengnya, ia berniat untuk menghancurkan tempat tinggal sang Indra.
b. Ia mendapatkan anugerah kesaktian, tak akan matilahi baik oleh dewa, yaksa, ataupun asura.
c. "Namun jika ada manusia sakti, berhati-hatilah engkau!" demikian kata sang Dewa kepadanya.
d. Itulah yang terus-menerus didiskusikan oleh segenap resi di sorga dengan gempar.

4.

a. sang hyang śakra sumimpĕni ing naya kumon pehning rasâlapkĕna
b. an wwang śakti sahāyaning mĕjahanêkang śatru petĕn tĕka
c. sang Pārtha pwa hañar karĕngwan atapâsādhyâjayā ring raņa
d. yan polih wara hundangĕn lĕwu matêwĕhning kŗtānugraha

4.

a. Maka Dewa Indra membulatkan kebijakan, memerintahkan agar intisarinya dilaksanakan,
b. Yaitu bahwa seorang manusia sakti, sekutu dalam membunuh musuh kelak, dicari dan disuruh datang.
c. Sang Arjuna konon baru-baru terdengar, sedang bertapa dengan cita-cita agar kelak berjaya dalam perang.
d. Jika memperoleh karunia, hendaklah ia dipanggil, namun sangat susah mendapatkan anugerah.

5.

a. wyarthêkang japa mantra yan kasalimur dening rajah mwang tamah
b. nghing yan langgĕng ikang śiwasmṛti dhatang śraddha bhaṭārêswara
c. ambĕk nirwisayâlilang huwa huwā lwirnya n sukhâdhyātmikā
d. singhit mātra juga prabhedanika lāwan prih kayogīśwaran

5.

a. Tak ada gunanya japa dan mantranya, jika tergiur oleh hawa nafsu dan tamak.
b. Hanya jika langgeng dalam memuja Siwa, turunlah anugerah-Nya.
c. Hatinya tiada nafsu indria, tenang, lepas bebas, seolah-olah bahagia baka.
d. Hanya sedikit saja bedanya dengan usaha sang raja segala yogi.

6.

a. yângde sangśayani hyang indra tumahā sang pārtha tan dhārakā
b. hetunyan magawe ta bañcana panonê cipta sang Phalguna
c. yan hīnā mara tan harĕp-harĕp amet metâśraya len sira
d. yapwan tan kawĕnang binañcana mara n manggĕh palinggihnira

6.

a. Itulah yang membuat Dewa Indra khawatir. Ia was-was, kalau-kalau Sang Arjuna tidak tahanlah.
b. Itulah sebabnya ia membuat berbagai cobaan untuk melihat hati Sang Arjuna.
c. Kalau kosong saja, tak bersedialah Beliau meminta bantuan kepadanya.
d. Jika teguh tak bisa dicobai, maka teguhlah keadaannya.

7.

a. lakşmining suraloka sampun ayaśā ngṛñcĕm tapa mwang brata
b. akweh sang pinilih pitung siki tikang hantukning okir mulat
c. rwêkang ādi Tilottamā pamĕkas ing kôcap lawan Suprabhā
d. yêka marma tuhun lĕhĕng-lĕhĕnga sangkêng rūpa sang hyang Ratih

7.

a. Keindahan sorga sudah berjasa menghancurkan tapa dan brata.
b. Banyaknya yang dipilih tujuh orang, hasil daripada mengukir. Maka melihatlah
c. Dua yang utama, Tilotama, yang menjadi bunga bibir dan Supraba.
d. Mereka sungguh membangkitkan rasa gairah, benar-benar lebih unggul daripada keelokan Ratih.

8.

a. tambenya liningir tĕkêngkin inamĕr dening watĕk dewata
b. sampūrņa pwa ya mapradakṣiṇa ta yâmujâmidĕr ping tiga
c. hyang Brāhmā dumadak caturmukha bhāṭārêndrâmahâkweh mata
d. erang minggĕka kociwâmbĕkira yan kālanya n unggwing wukir

8.

a. Baru saja dipahat, lalu dibelai-belai oleh kelompok Dewata.
b. Setelah sempurna, mereka pun berjalan melawan putaran jarum jam, memberikan sembah dan berpusing tiga kali.
c. Dewa Brahma seketika memiliki empat muka, Dewa Indra memiliki mata yang jumlahnya sungguh banyak.
d. Keduanya enggan berpaling, kecewa hatinya, apabila mereka berada di belakang.

9.

a. yêkā rakwa kinon hyang indra sĕdhĕng amwit kapwa yâmurṣita
b. oṃ putrī silihĕnkwa rūmta sakarĕng waswās manahny arjuna
c. strīnyêkang inucap manohara subhadrā mwang si ratnôlupuy
d. tan sora pwa tĕkapnikā daśaguṇan rūpanya dentânaku

9.

a. Maka mereka diberi pesan oleh Indra, sementara mereka minta diri seraya menyembah,
b. "Om, putri, hendak kupinjam sebentar kecantikan kalian. Selidiki hati Arjuna!
c. Istrinya, yang termasyhur memikat hati, Subadra dan Ratna Ulupi.
d. Tidak kalahlah kalian oleh mereka. Kalian lebihi sepuluh kali keelokan mereka berdua itu, Anakku!

10.

a. yan tan poliha rūm sĕkarning asanânungsung rarabning rĕrĕb
b. tan pandeya raras liring ni luruning lek lwir wulatning langit
c. mwang yan kelikana ng gaḍung wahu mure mambĕt gĕlung kesisan
d. t-antuk têbu huwus hayunta kabalik hyang Kāma yan mangkana

10.

a. Apabila tak memperoleh keharuman bunga asana yang menyongsong rintikan gerimis,
b. Apabila tak menimbulkan keharuan pandangan redup sinar bulan, yang bagaikan wajah langit,
c. Dan jika disingkiri bunga gadung yang baru saja mekar, serupa sanggul yang terurai,
d. Pulanglah, sayang, habis sudah kecantikanmu, telah terpukul mundur Dewa Asmara, kalau begitu!"

11.

a. ling hyang śakra nahan sinambahakĕn ing widyādhārī mūr tĕhĕr
b. wĕrnyâlon kadi mandamāruta yayan menggal ḍatang ring paran
c. akweh tâpsari ceṭika milu tuhun kapwângiring doh kabeh
d. ton têkang wukir Indrakīla maparĕk mangkin tumampak ta ya

11.

a. Demikianlah kata Indra. Maka disembahlah ia oleh para bidadari, lalu mereka pun mundur.
b. Terbanglah mereka pelan, bagaikan angin sepoi-sepoi, namun tetap cepat sampai di tujuan.
c. Banyak bidadari dayang-dayang ikut, namun semuanya mengiringkan dari jauh saja.
d. Terlihatlah Gunung Indrakila, maka semakin mendekatlah dan menapaklah mereka.

12.

a. eñjing kāla nika-n ḍatang wijah-wijah wahwâḍarat ring hĕnu
b. osik camara ring gĕgĕr ḍara-ḍaran lwirnya-n manon apsari
c. masyang-syang pakatonan ing kayu manis sinwamnya manggĕh miguh
d. kadyânangtang ibangnikang susu lawan lambe marūm-rūmana

12.

a. Kala pagi saat mereka datang, melonjak-lonjak, baru saja mendarat di jalan.
b. Meliuk-liuklah pohon cemara di lereng gunung, seolah-olah berlenggak-lenggok, melihat para bidadari.
c. Memanggil-manggil kelihatannya pohon kayu manis, daun mudanya bergoyang-goyang,
d. Seolah-olah menantang merah payudara dan bibir untuk berlomba-lomba kecantikan.

13.

a. tingkahning wanawṛkṣa mogha tinĕngĕt ramyanya de ning hima
b. rĕm tan waspada sāparĕk juga katon mūr ng wwang muwah yâhawuk
c. sinwam kapwa sĕkar kuningnya dinĕlö kumbang humung tan katon
d. dwīning mrak rumarab kasampir i ragasning candanâpāyunan

13.

a. Keadaan pepohonan hutan, tertutup keindahannya oleh kabut.
b. Redup, tidak terlihat jelas, hanya yang dekatlah kelihatan; kalau menjauh, kembali tidak jelas.
c. Berdaun mudalah semua pohon bunga kuningnya, diamati kumbang berdengung, tidak nampak.
d. Sayap burung merak berdepak, tersangkut dahan cendana meranggas, berayun-ayunan.

14.

a. ābhāning patapan gihā watu putih lwirnya-n panungsung guyu
b. tut himbang magirang-girang winulatan ramyanya de sang ḍatang
c. gĕngning prihnya kunang nimittaning unang moghârarĕm ng wwang mulat
d. angde kung makuwung-kuwung langit ika truh-truh sinĕnwan rawi

14.

a. Wujud pertapaannya ialah gua batu putih, seolah-olah menyongsong dengan tawa.
b. Sepanjang sisinya girang bergembira, diamati keindahannya oleh yang datang.
c. Besarnya usaha itulah alasannya menjadi sedih, segera tunduklah orang yang memandang.
d. Membangkitkan gairah asmara, berpelangi langitnya, selagi hujan rintik-rintik disinari matahari.

15.

a. tunghāning parangan mangungkuli jurang pātāla tulyâdalĕm
b. er tambang malabuh jurang kapalĕyĕ ngkānêng lĕngisning paras
c. rĕsrĕsnya-n hana ring tawang parĕng awūr anghrit tikang sundari
d. kaywan wruh mangungang katon wĕlas-arĕpnyâlung sumambyângawe

15.

a. Puncak batu karang melampaui berada di atas jurang dan pertala, sungguh dalam.
b. Air terjun mengalir turun di jurang, terpeleset licinnya padas.
c. Penuh ketakutan ketika ada di angkasa, bersama-sama menghambur, merintih-rintih pula kinjeng tangisnya.
d. Pohon-pohon seakan mengamati, tampak welas-asihnya menjulur, tergeletak, melambai-lambai.