Halaman:1629 Ruyl.pdf/21

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

ſana menaůn-n’ja ka kouta jang bernamma Nazareth agar jadi berpůtus, jang de katakan ſegala Nabbini [demikien bůn’jin’ja] dia jadi ber-namma Nazarani.

3

M

akka kapada hari itů datang Ioannus mandihan, berrewajat de-dalam ůtande nagri Iahůdi.
2 Makka meng-ůtſiapn’ja: berbaiki badan-mů karna ſultanů ſorga ampir datang.
3 karna jang inila jadi ſiapa di kattakan Nabbi Eſaïas, demiki-en kattan’ja: ſůaran’ja ſiapa berpangil di-dalam ůtan, ija: miſtait raija tůanků, berbetůl akan d’jalann’ja.
4 Makka Ioannus itů půn’ja pakajan-n’ja dari bůlůh ůnta dang-an ikat pingang-n’ja dari kůlit: Makka makannan-n’ja jadi blalang daan ajer-madů ůtan.