Halaman:1629 Ruyl.pdf/22

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

5 Inila makka ſegala Irrůſalim, datang kapada dia, daan ſegala de nagri Iahůdi, daan ſegala de nagri ampir Iordaan.
6 Makka dean’ja jadi ber-mandi dari dia kadalam Iordaan, meng-aků-kan dooſan’ja.
7 Tella dia meliät bain’ja ůrang Farizey daan Sadůzey datang kapada mandi-n’ja, makůd’jern’ja: hey kamů aſal ůlar ſiapa beri-tau-mů, agar kamů me-lalů dari pada gůſarran jang ampir datang.
8 Ber-henter pon boa adil jang bergůna akan balik badan.
9 Daan d’jang-an kamů befikir atů berkatta: kita půn’ja Ibrahim akan bappa kami. karna aků beri-taůmů: Allah jadi kauwaſſa ber-bang-kit d’jůga dari pada batů ini, kanak-kanak Ibrahim.
10 Makka ſakarang ſůda de tarůn’ja jang kapak de akar pohoon, karna itůla ſegala pohoon jang tiada ber-boa baik, jadi ber-pongal daan ber-bůang de dalam api.