Pajhâr Lagghu

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pajhâr Lagghu

Pajhâr lagghu arèna pon nyonara
Bapa' tanè sè tèdung pon jhâghâ'â
Ngala' arè' so landu' tor capèngnga

Ajhâlâni sarat kawâjibhân
Atatamen mabânnya' asèl bhumèna
Mama'mor naghârâna klabân bhângsana