Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia/A

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia  (2008)  oleh Balai Bahasa Kalimantan Selatan
A

A

aba.dan a terbiasa; kebiasaan: sdh --makan bakicap, sdh terbiasa makan dg kecap

abah n 1 ayah; 2 mertua laki-laki

ba.a.bah v berayah; menyebut ayah: inya kada --, dia tdk berayah

abat a tahan: -- inya di rumah, tahan dia di rumah;

ma.a.bat v 1 menahan: -- banyu, menahan air; 2 mengunci (catur) hingga lawan tdk bisa bergerak: -- kuda, mengunci (bidak) kuda

abi.lis n iblis

abuh n peny busung; bengkak; kembung perut

abun n kotak yang terbuat dr kuningan, jika kecil berfungsi sebagai tempat menyimpan uang atau perhiasan, ttp jika ukurannya besar berfungsi sebagai tempat menyimpan pakaian

abut a ribut; ramai; sibuk: jangan tapi --, jangan terlalu abut;

ba.a.but v ribut-ribut; ramai-ramai: urang haur inya umpat jua --, org sibuk dia ikut pula ribut-ribut:
ma.a.buti v membuat sibuk: -- aja ikam nah, membuat sibuk saja kamu ini

abu.ya n pak haji

acan n terasi: siang jadi macan, malam jadi --, pb siang beringasan, malam penakut

acar n acar;

ba.a.car v memakai acar: masakan kambing --, masakan kambing memakai acar;
ma.a.car v membuat acar: uma lagi --, mama lagi membuat acar

aci adv selalu; melulu: -- ikam ja nang dikajal, selalu punyamu saja yg dipaksakan;

ba.a.ci v berhati-hati; teliti: lakasi tatak kada usah -- banar, cepat potong tdk perlu berhati-hati sekali;
ma.a.ci v memaksakan: -- kahandak surang ja, memaksakan kehendak sendiri saja

ada v ada: -- urang gila, ada org gila;

ma.a.a.da v memfitnah: pandiran jangan --, omongan jangan memfitnah;
ka.da.da v 1 tdk ada: -- urangnya di rumah kai, tdk ada orgnya di rumah kakek; 2 tdk berada: hakun ai inya kami -- urang pang, apa boleh buat km kami org tdk berada sih

Adam n (nabi) Adam

adap n adab

adas n adas;

~ manis nm sej rempah-rempah

adat n 1 sopan santun; 2 adat istiadat; kada tahu di--, ki tdk tahu sopan santun;

ba.a.dat v bersopan santun: kalakuan dijaga, -- lawan urang tuha, tingkah laku dijaga, bersopan santun dg org tua

adha n iduladha

adil a 1 adil: -- lawan dangsanak, adil dg saudara; 2 tdk nakal: inya tuh -- bakakawanan, dia itu tdk nakal jika berteman

ading n adik, adinda;

ma.a.ding.akan v menjadikan adik (dlm usia): aku lawan ikam tuh kawa -- ikam, aku itu bisa menjadikan ikam adik;
ba.a.ding v mempunyai adik; memanggil sbg adik: inya -- lawan aku, dia beradik kpd saya;
sa.pa.a.ding.an n semua saudara; sepersaudaraan

adun, adun.an n adonan;

ma.a.dun v mengadon: uma maadun apam paranggi, mama mengadon apam peranggi

adu v tanding: -- laju, adu cepat;

~ asah adu domba;
ba.a.du v beradu: -- tampar, beradu tinju;
ba.a.a.du v menyampaikan sst yg memburuk-burukkan org lain;
ma.a.du v I menyabung: -- hayam, menyabung ayam; 2 menghasut: -- urang supaya bakalahi, menghasut org supaya berkelahi

aduh p aduh: -- tacucuk jarum, aduh tertusuk jarum;

ba.a.kai ~ merintih; kesakitan; ~ ai hal: -- wajir, macam apa jua kabar biniku, hal
wajir (penasihat kerajaan) bagaimana sih kabar isteriku
ba.a.duh v mengeluh: ikam ni pang wadahku --, engkau inilah tempatku mengeluh

adung.an n nm ikan air tawar di arus deras spt jelawat

aga n gagap;

ba.a.ga a ada gagap: mun disuruh mambaca mun bapandir lancar, kalau disuruh membaca ada gagap, kalau berbicara lancar

agak a 1 gagah: mun sdh baaksi, -- banar, kalau sdh berhias, gagah sekali; 2 sombong: agak nia, bisa garang manggawi, sombong nih, bisa gerangan mengerjakan;

ba.a.gak v berlagak; menyombongkan diri: jangan -- kaina supan saurangan, jangan berlagak, nanti malu sendiri;
ma.a.gaki v memanas-manasi: saban hari -- urang haja gawian, setiap hari memanas-manasi org saja kerjaan;
ma.a.gak.akan v memamerkan; menyombongkan: baapa -- harta kuitan, buat apa memamerkan punya org tua;
pa.a.gak.an v suka sombong; suka berlagak: bini sidin tu --, istri beliau itu suka berlagak

aga.ma n agama

agas n hewan kecil-kecil yg bergerombol;

ma.a.gas a buas; ganas spt hama padi: kalakuan --, kelakuan buas

ag.har adv sdg (utk ukuran): sacangkir --ai, segelas cukup saja

aguk n kalung

agung n gong;

ba.a.gung v memukul gong; memakai gong: -- mambangunakan urang basaur, memukul gong membangunkan org utk bersahur;
ma.a.gung.akan' 1 v memukulkan gong: kada nyaman-nyaman --, tdk gampang-gampang memukulkan gong; 2 ki mendorong;

ah p (akhiran tanya) -kah: ikam -- nang handak tulak, engkaukah yg akan berangkat?

ahas n rotan berukuran besar yang biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan peralatan rumah tangga

ah.trit v mundur;

ma.ah.trit v memundurkan: ~ motor, memundurkan mobil

ah.lak n akhlak:

1 ah.li n ahli

2 ahli a lihai; pandai: -- kuntau, ahli silat

3 ah.li n ahli; keluarga

ahui, kupala -- pemimpin kerja;

ba.a.hui v bergotong royong (melepas butir padi dg menginjak-injak): mun musim katam, di kampung kami rami urang --, kalau musim panen, di kampung kami ramai org bergotong royong melepas butir padi dg menginjak-injak

air, ba.air v berwudhu: -- di batang, berwudhu di sungai

air.gu.ci n kepingan logam tipis kecil berbentuk segi lima atau lebih, biasa untuk hiasan tabir, kaligrafi dan baju pengantin

tapih ~ sarung pakaian pengantin Banjar yang berhiaskan airguci

ajak v kalah (dlm permainan anak-anak): nang galai --, yg lambat kalah;

ba.a.jak.an v menggoda; mengganggu (anak kecil sehingga menangis);
ma.a.jaki v menggoda; mengolok-olok: katujunya bibinian --, sukanya menggoda perempuan

aja.kan n lumpur yg di letakkan di rakit batang pisang berfungsi utk menyemai padi

ajal 1 n nasib: sdh --, sdh nasib; 2 v mati: parak --, hampir mati, dekat kematian

ajap n ajab; hukuman

ajar v hajar: -- bahimat, hajar kuat-kuat;

anak ~ pertapa sakti;
ma.a.jar v menghajar: jangan -- anak urang, jangan menghajar anak org

ajin adv 1 jangan-jangan : -- inya bulik badahulu, jangan-jangan dia pulang lebih dulu; 2 kim; hitung: -- hulu duit di ipuk hanyar baulanja, hitung dulu uang di dompet baru belanja; 3 v awas: -- ikam kaina dipatuk ular!, awas nanti kamu dipatuk ular;

ba.a.jin v saling mengira-ngira: sama -- buhannya nitu, sama saling mengira-ngira mereka itu;
ma.a.jin v mengira-ngira; menduga: ada -- nang kada baik, jangan mengira-mengira yg tdk baik ajung n pembantu asisten wedana pd masa penjajahan

akal n akal;

ba.a.a.kal.an v saling mengakali; saling menipu;
ma.a.kal v menipu: inya ni katuju -- dia ini suka menipu;
ma.a.kali v mengakali: inya bahimat supaya tipinya baik, dia berusaha mengakali agar televisinya tdk rusak;
ta.a.kal a lebih berakal: nang ading pd nang kaka, lebih berakal yg adik dibanding kakak

akai, akai.ah p (kt seru) aduh (sakit): -- ngingil batis bakas bajalan hatis, aduh pegal kaki bekas berjalan kaki

akar n akar;

-- bingkai nm tumbuhan menjalar yg batangnya dpt dibuat bingkai sst

aku pron aku: -- dibari uma wadai, aku diberi mama kue;

alah v kalah; -- main, kalah main;

-- manang lebih baik;
-- surak manang taruh, ki org yg mengutamakan hasil/prestasi dp gembor-gembornya;
ba.a.lah v mengalah: nang ganal -- lawan

nang halus, yg besar mengalah dg yg kecil;

ba.a.lah.an v ada yg mati (kalah): jangan kawin baimbai, kaina --, jangan kawin berbarengan, nanti ada yg mati;
ma.a.lah.akan v mengalahkan; menyingkirkan: rumput -- banua, pb pendatang yg menyingkirkan penduduk asal;
aa.lah a lebih baik: -- badahulu, lakas sampai, lebih baik lebih dahulu, cepat sampai

ala.lang n alang-alang;

ba.ala.lang v ditumbuhi alang-alang: lawas kada batatabas -- kabun, lama tdk merumput ditumbuhi alang-alang kebun

alang, aa.lang a tanggung-tanggung: -- tulak wayah ini, tanggung-tanggung pergi sekarang ini;

ma.a.a.lang a tanggung-tanggung: kada

baik bagawi --, tdk baik bekerja tanggung-tanggung;

-- rabah ki tdk berpendirian

al.gu.ju n algojo

alih v pindah; geser: -- mija ka higa, geser meja ke samping;

ma.a.lih v memindah; menggeser: -- pangguringan, memindah tempat tidur;
ba.a.lih v berpindah; bergeser: -- rumah, berpindah rumah

alili n kembang api

alim a taat beragama (Islam): -- banar anak sidin nitu, alim sekali anak beliau itu;

urang -- ulama, kyai;
ba.a.lim adv tambah taat: -- limbah kawin, tambah taat stlh kawin;
aa.lim.an a agak taat: -- mun lagi ada hajat, agak taat kalau lagi ada kehendak

ali.ma.yar n ilipan; kelemayar;

ma.a.li.ma.yar a spt kelemayar/lipan (simbol wanita cantik, pria gagah): -- limbah dipakaiani, spt kelemayar stlh dirias

alip n alif (huruf pertama abjad Arab); kada tahu di -- bungkuk, ki buta huruf hijaiah;

alip.an n buku pelajaran membaca huruf Arab permulaan; mangaji mulai di --, ki segala sst mulai dr awal

alir v mengail buaya: kami baramian -- di rawa-rawa kampung sabalah, kami rame-rame mengail buaya di rawa kampung sebelah;

ma.a.lir v memancing buaya dengan pancing besar yang dilakukan seorang pawang buaya: ujarnya baisukan tadi buhannya rame banar malihatan buhaya kulihan --, katanya pagi tadi mereka rame sekail melihat buaya hasil memancing buaya dengan pancing besar yang dilakukan seorang pawang buaya;
pa.a.lir.an n pawang buaya

al.kah n pekuburan (org Islam)

alua n manisan; halwa;

-- carmi manisan buah cermai;
-- kundur manisan buah beligo matang
-- kastela manisan buah pepaya matang;
-- kanas manisan buah nanas matang;
-- limau Bali manisan kulit jeruk Bali

aluh n panggilan kepada anak perempuan di Kalimantan Selatan;

ma.a.luh saudara perempuan dr ayah/ibu yang paling kecil

aluk n sorak; teriak (tanda gembira atau senang);

ba.a.luk v bersorak (kegirangan): rami kakanakan --, ramai anak-anak bersorak;
ma.a.luki v menyoraki; meneriakkan kegembiraan: buhannya --

alun a perlahan: -- hanar bajalan, perlahan sekali berjalan

alung n daun/kertas yg dibentuk kerucut utk pembungkus makanan;

ma.a.lung v 1 membuat kertas berbentuk kerucut utk membungkus makanan alung: abut nini -- gasan bajualan kacang, ribut nenek membuat kertas berbentuk kerucut utk berjualan kacang; 2 membungkus makanan dg kertas berbentuk kerucut: -- nasi, membungkus nasi

alur n garis memanjang;

ba.a.lur v bergaris memanjang: mamakai baju --, memakai baju bergaris memanjang

amal n amal;

ba.a.mal v beramal: rajin -- gasan sangu di akhirat, rajin beramal utk bekal di akhirat;
ma.a.mal.akan v mengamalkan: -- ilmu nang dilajarakan guru-gurunya, mengamalkan ilmu yg diajarkan guru-gurunya;
amal.an n 1 ilmu yg diamalkan; 2 kebiasaan

aman a aman: -- rumah kadada nang bakalahian, aman rumah tdk ada yg berkelahi;

ba.a.man adv tambah aman: -- kampung limbah ada jaga malam, tambah aman kampung stlh ada meronda

ama.nat n amanah;

ba.a.ma.nat v beramanah: wayah kai ada -- supaya kami rakat, saat kakek masih ada beramanah supaya kami rukun

amang n paman; om

amar n mahkota

1amar n mahkota pengantin;

-- galung sanggul pengantin yang berhiaskan mahkota

2amar p mar; awas wazir pd dlm permainan catur utk memperingatkan bhw wazir akan dimakan

amas n emas;

ba.a.mas v memakai emas: sasadangnya haja -- bahaya, sdg-sdg saja memakai emas, bahaya

amat p kata seru utk menyatakan bahwa raja atau perdana menteri dlm permainan catur terancam bahaya;

ma.a.mat v membuat raja atau perdana menteri dlm bahaya (dlm permainan catur)

am.bak a pendiam: urang -- jangan diajaki, org pendiam jangan diolok-olok;

-- bakut sakali maluncat limpua liampang, pb org yg pendiam ttp sekali berbuat bisa di luar perkiraan (mengagetkan);
ba.am.bak v menjadi pendiam; tambah pendiam: salawas umanya maninggal -- selama mamanya meninggal menjadi pendiam;
ta.am.bak a lebih pendiam: nang ading -- pd nang kaka, yg adik lebih pendiam dibanding kakak

am.ba.lar a agak bodoh; kurang waras; kurang ingatan: biar inya -- tapi pambarasih, walaupun dia agak bodoh tapi suka kebersihan

1am.ban n ikat;

ba.am.ban v berikat: intan -- amas intan berikat emas;
'barlian -- luyang, pb perkawinan yg tdk sederajat;
ma.am.ban v mengikat: -- marjan lawan amas, mengikat merjan dg emas

2am.ban n emban; inang pengasuh

am.bang n sejenis mandau yang digunakan untuk membabat rumput dan pohon kecil yang tumbuh di lahan yang akan dijadikan ladang

am.bat n milik

am.bai, aam.bai n nm sej tumbuhan merambat, buahnya enak sbg asinan

am.bil v ambil;

ba.am.bil.an v saling menjemput: aku lawan kawalku tulak sakulah baganti --, aku dg temanku berganti-ganti saling menjemput;
ma.am.bil v mengambil: inya -- ampunku, dia mengambil milikku;
ma.am .bili v menjemput: abah -- ading, ayah menjemput adik;
ta.am.bil v terambil; terbawa: kai -- sandal urang, kakek terbawa sandal org;
am.bil.an n rampasan

1am.bin n teras; tanah atau lantai yg agak tinggi di depan atau di belakang rumah; Balai Bahasa Banjarmasin

ajung n pembantu asisten wedana pd masa penjajahan

akal n akal: ba.a.a,kaLan v saling mengakali, saling menipu, maa.kal v menipu: inya ni katuju - dia ini suka menipu, ma.a.kali y mengakali: inva bahimat supaya tipinya baik, dia berusaha mengakali agar televisinya tdk rusak: ta.a.kal d lebih berakal: — nang ading pd nang kaka, lebih berakal yg adik dibanding kakak

akai, akaiah p (kt seru) aduh (sakit): — ngingil baris bukas. bajalan baris, aduh pegal kaki bekas berjalan kaki

Akar makar: — bingkai nm tumbuhan menjalar yg batangnya dpt dibuat bingkai sst

aku pron aku: - dihari uma wadai, aku diberi mama ku

alah » kalah, — main. kalah main: — manang lebih baik: — surak manang taruh, ki org yg mengutamakan hasil/prestasi dp gembor- gembornya: ba.alah v mengalah: nang ganal — lawan nang halus, yg besar mengalah dg yg kecil, ba.a.lah.an v ada yg mati (kalah): jangan kawin baimbai, kana —, jangan kawin berbarengan, nanti ada yg mati: ma.a.lah-akan v mengalahkan: menyingkirkan: rumput — banua, pb pendatang yg menyingkirkan penduduk asal, aalah a lebih baik: — hadahulu, lakas sampai, lebih baik lebih dahulu, cepat sampai

ala.lang » alang-alang: baalalang y ditumbuhi alang-alang: lawas kada batarabas — kabun, lama tdk merumput ditumbuhi alang-alang kebun

alang, an.lang d4 tanggung-tanggung: — tulak wayah ini, tanggung-tanggung pergi sekarang ini: ma.a.a.lang d tanggung-tanggung: kada haik bagawi —, tdk baik bekerja tanggung- tanggung - rabah ki tdk berpendirian

alguju n algojo


alih v pindah: geser: — mija ka higa. geser meja ke samping: ma.alih v memindah: menggeser: - pangguringan, memindah tempat tidur, ba.a.lih v berpindah: bergeser: - rumah, berpindah rumah alilin kembang api alim & taat beragama (Islam: banar anak sidin nitu, alim sekali anak beliau itu, urang — ulama, kyai: ba.a.lim adv tambah taat: — limbah kawin, tambah taat stlh kawinz aa.lim.an d4 agak taat: — mun lagi ada hajar, agak taat kalau lagi ada kehendak ali.ma.yar h lipan: kelemayar: ma.a.li.ma.yar @ spt kelemayar/lipan (simbol wanita cantik, pria gagah): — limbah dipakaiani, spt kelemayar stih dirias alip n alif (huruf pertama abjad Arab): kada tahu di — bungkuk, ki buta huruf ah: p.an » buku pelajaran membaca huruf" Arab permulaan: mangaji mulai di —, ki segala sst mulai dr awal alir v mengail buaya: kami baramian — di rawa-rawa kampung subalah, kami rame-rame mengail buaya di rawa kampung sebelah: ma.alir v memancing buaya dengan pancing besar yang dilakukan seorang pawang buaya: ujarnya baisukan tadi buhannya rame banar malihatan buhava kulihan -. katanya pagi tadi mereka rame sekali melihat buaya hasil memancing buaya dengan pancing besar yang dilakukan seorang pawang buaya: paa.lir,an n pawang buaya al.kah n pekuburan (org Islam) alua hn manisan, halwa, — carmi manisan buah cennai, — kundur manisan buah beligo matang — kastela manisan buah pepaya matang: — kanas manisan buah nanas matang, — limau Bali manisan kulit jeruk Bali aluh n panggilan kepada anak perempuan di Kalimantan Selatan, ma.aluh saudara perempuan dr ayah/ibu yang paling kecil aluk n sorak, teriak (tanda gembira atau senang):

Kamus Rohasa Ranjar Dlalek Hulu-Indonesta s 3li Bahasa banjarmagin pelihara; memelihara.sdh lawas inya -- hayam, sdh lama dia memelihara ayam am.ping n sej kerupuk spt emping dr ubi kayu; ma.am .ping v membuat emping: uma jagung, mama membuat emping am.plang n panganan sej kerupuk yg bentuknya sebesar jari, berbahan dasar ikan clan tapioka am.puh a mujarab: ubatnya --, obatnya mujarab am.pul, ati -- n paru-paru ayam 'am.pun n ampun; ba.am.pun.an adv saling mengampuni: ayu kita ayo kita saling mengampuni; ma.am.puni v mengampuni: kuitan salalu - kasalahan anaknya, org tua selalu mengampuni kesalahan anaknya 2 am.pun n kepunyaan; —ku milik saya am.put a bohong; dusta: -- ah ikam masih hujang, bohong kalau kamu masih jejakalgadis amu n firasat anah, ba.a.nah v menitip (benda): acil -anak lawan mamaku, tante menitip anak dg ibuku; ma.a.nah.akan v menitipkan: kakak hadiah gasan ka, kakak menitipkan hadiah utk kakek anak n anak; --ari sej belalang (yg bersuara nyaring); bawang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa yang menjadi anggota bohongbohongan dalam sebuah permainan; baranakan anak ikan gabus yang masih hidup berkelompok dan besarnya seperti korek; -- bilas keponakan sendiri; —buah anak istri; bulu —bulu roma; bulu halus pd wajah atau pd ayam; --dacing batu timbangan; —diujut anak kandung; galam kayu galam yang masih kecil dan digunakan sebagai tongkat penyangga besi kerangka rumah beton atau keperluan lainnya;— kalusukan anak ikan gabus; kampang anak haram; —kuat anak kutu (kepala); —mintuha istri; —nyiur bibit —piak anak ayam (yg baru kelapa; tumbuh bulu); —pintaan anak pungut; -rambut ranibut-rambut halus di kepala; - ripang jukung yang paling besar dan am.pi.nak, ma.am.pi.nak

Kus

Ighm

v

digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar di sungai besar. Barang yang diangkut dengan perahu jenis mi antara lain adalah padi dr sawah ke rumah di kampung ketika musim panen, dan bisa juga untuk angkutan dalam satu kota atau desa;— ujut anak kandung anak.an n padi yang masih kecil, hasil dr semaian, sebelum ditanam di sawah anam num enam anang n I gelar kebangsawanan Banjar; 2 panggilan umum thd anaklorg tua lakilaki anal, aa.nai n rayap; ba.a.a.nai v ada rayapnya: rumah sidin rumah beliau ada rayapnya ragu-ragu; ba.an.ca a an.ca, hanar, ragu-ragu berperhitungan: sekali; kada - tanpa perhitungan, tanpa raguragu; aan.ca.an adv pura-pura; main-main: pura-pura bisa kawa bakunyung, berenang an.cah n kuah; saus an.cak n I talam (dr anyaman bambul rotan); 2 boncengan sepeda an.cam v ancam: -- ha, aku kada takutan, ancam saja aku tdk takut; ma.an .cam v mengancam: ading -- kada makan mun uma tulak, adik mengancam tdk makan kalau mama pergi; an.cam.an n ancaman; pa.an.cam.an a suka mengancam: inya - urang susah, dia suka mengancam org miskin an.ca.man v rencana: -- ku handak labuh 1w hulu sungai, rencana saya hendak berangkat ke hulu sungai an.ca .ngan adv I jangan-jangan: -- disariki nini mun kita bajalanan, jangan-jangan dimarahi nenek kita jalan-jalan; 2 bakalan: -- disariki haik kita jangan hajalanan, bakalan dimarahi baik kita jangan jalan-jalan; 3 pig-pIg: mun nini sank -- satumat haja, kaiau nenek marah pig-pig sebentar saja an.cau a jangkung: awaknya --, badannya jangkung;

PPDjvr ¶I.f,ek J-uLu-IiJotesi

-Halaman:Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia.pdf/24 Halaman:Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia.pdf/25 Halaman:Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia.pdf/26 && Bahasa beknjarmeksin dapur, ma.a.pii v 1 memberi api: memberi api tungku; 2 memanas-manasi: katuju banar urang, suka sekali memanas-manasi org lain; pang.a.pi n korek api apik, pa.a.pik.an n org yg selalu berhatihati; bersih; rapi; ka.a.pik.an a terlalu berhati-hati: jangan ta/a/u kaina luput samunyaan, jangan terlalu berhati-hati, nanti lepas semuanya apil n alas kaki dr upih utk bermain sepak raga api.lan a tahan menderita; tahan uji; tabah: tabukti inya ngintu --, terbukti dia itu tahan uji apu, ma.a.pu a menua; (umbi) yg hilang bungkahnya, sari patinya km tua: ganyau rasanya, menua umbinya, tdk ada rasanya apuah n tuah; ba.a.puah v bertuah, sakti: karis -, keris bertuah; ma.a.puahi v memberi kekuatan magis pd utas, kakek benda, dli: kai u/un bisa saya mampu memberi kekuatan magis pd cincin ara.ha p biar saja: -- inya na/cal, kada anakkujua, biar saja dia nakal, toh bukan anakku arak, ba.a.rak v mempertontonkan: ---

mambawa

pacar,

mun

jadi

bini,

mempertontonkan membawa kekasih, bim tentujadi istri; ma.a.rak v mengarak, menginingkan beramai-ramai, mengantar beramai-ramai: pangantin, ramai org rami urang menginingkan pengantin aral n rintangan; datang - sdg haid; mandapat - terkena musibah, mendapat kecelakaan; ka ba.a.ral.an v berhalangan: inya arisan ka/uarga, dia berhalangan datang ke arisan keluarga; ka.a.ral.an v berhalangan: pas aku —jadi /wda kawa datang, pas aku berhalangan jadi aku tdk bisa datang arang n arang ara.ngan n bakul (terbuat dr anyaman bambu dg warna warni) arap n Arab;

PERPUSTAKAAN

1

ma.a.rap v spt (org) Arab: aku ada baisi

aku ada punya kawan yg spt org Arab aras n arasy aras, aa.ras.an a malas-malasan: -bagawi, malas-malasan bekerja arai a senang, pamer, lagak: bini-bini amas, perempuanbiasanya katuju perempuan biasanya suka memamerkan emas; ba.a.rai v memamerkan: jangan tapi baarai mun babaianya ja jua, jangan terlalu suka pamer kalau pas-pasan saja juga; v memperlihatkan, ma.a.rai.akan memamerkan, mempertontonkan; aku aku suka karinyum, katuju memperlihatkan senyum; arai.an a suka pamer: acil ngintu -, bibi itu suka pamer ar.ba n rabu; bau --, ki bau sekali ar.dat n ubi kayu goreng 'ant n ant; 2 arit a hati-hati; pelan-pelan; sedikit demi sedikit: -- mancabut dun, pelan-pelan mencabut dun; ba.a.rit adv 1 dg hati-hati: juhut -, tank dg hati-hati, sedikit demi sedikit; 2 berhemat: jangan fapi -, jangan terialu berhemat; ba.a.rit.an a berpenyakitakitan: sdh -, sdh lama dia /awas inya berpenyakitakitan; ma.a.iit v menahan: sakit dada sank, sakit dada menahan marah ar.pah n arafah aru.ah n arwah; mendiang; mengadakan haul; v ba.a.ruah peringatan hari wafat seseorg yg diadakan setahun sekali (biasanya disertai dg selamatan arwah): kami saka/uargaan bakumpul - kai, kami sekeluarga berkumpul mengadakan haul kakek; ma.a.ruahi v mengadakan haul: tanggal lima sapar kami aruah nini, tanggal lima safar kami mengadakan haul mendiang nenek aruh n kenduri; selamatan; - ganal pesta besar, pesta adat org Bukit; kawal

J-t1LU-II)det1

-Dalai bahaga banjarmasin ba.a.ruh.an v mengadakan kenduri/selamatan: urang sabalah rami tetangga ramai mengadakan kenduri 'arun n urunan 2 arun, ba.a.run v menanak nasi dg dua tahap: kami mamasak -- kami memasak dg dua tahap; ma.a.run v menanak nasi setengah matang (utk kemudian dikukus): mama lagi mama lagi menanak nasi setengah matang arung, arung.an n (daerah) laluan: jangan duduk di --, jangan duduk di (daerah) laluan arus a lugu: -- kakanak ngintu, lugu anakanak itu 'asa num satu, esa 2 asa, asai v ulang; ulangi: -- pang lagi kisahnya, aku baluman paham, ulangi lagi kisahnya, aku blm paham; ba.a.sa v mulai dr awal; sekali lagi: ulah buat sekali lagi; ma.a.sai v mengulang dr awal: a/cu lagi gawian rumah, aku lagi mengulang dr awal pekerjaan rumah 3 asa, aa.sa.an a sungkan: jangan jangan sungkan; pa.a.sa.an a sopan: sidin ngintu - banar, beliau itu sopan sekali 4 asa, ba.a.sa.an v khawatir: mama pina maningga/akan rumah, ibu khawatir meninggalkan runiah asah v asah: - pang lading ni, tolong asah pisau mi; asah.an n asahan; ba.a.sah v berasah: parang nia sdh -, parang mi sdh berasah asak n pelubang utk menanam padi asal n asal; asal.an n benda kasar; blm diproses: gatah -, karet mentah/kotor asam n asam; - kamal asam jawa; -- acan rempahrempah asan p utk: -- siapang, utk siapa sih? asap a tega: -- banar i/cam nia di a/cu, tega sekali kamu mi pd aku Asar n asar as.bah n wali as.buk n sabuk 'asi v sah: kada --, tdk sah;

2 asi

v patuh: adingku -- banar lawan mama, adikku patuh sekali dg mama; ma.a.si v menurut: - pang lawan kuitan, tolong menurut dg org tua; pa.a.sI.an n penurut; patuh asik a asyik: -- bamainan kada ingat dimakan, asyik bermainan lupa makan asing, ba.a.sing v berpisah; menyendiri: inya tingga/ -- pd lcuitannya, dia tinggal berpisah dr org tuanya; aa.sing.nya v sendiri-sendiri: haur -, sibuk masing-masing as.Ii n ash as.ta n hasta; ma.as .tai v menghasta: urang ngintu lagi - tanah di balakang rumah kita, org itu lagi menghasta tanah di belakang rumah kita as.ta.ga p astaga as.ti.Iah adv memang: -- urang lang/car banyak ai nang handak, memang org cantik banyak saja yg ingin; ba.as.ti.Iah v sengaja; berencana: kada tdk berencana asuh v pangku: -- satumat, pangku sebentar; ba.a.suh I v berpangku: sd/i kaganalan ikam nia duduk -, sdh terlalu besar kamu mi duduk berpangku; 2 n acara memangku bayi yg baru lahir semalam sutk sambil berdoa dan berpantun; ma.a.suh v memangku: - ading, memangku adik; asuh.an n pangkuan Asu.ra n Asyura; bubur - bubur Asyura (bubur yg disajikan pd saat selamatan 10 Muharram); ma.a.su.ra v mengadakan selamatan 10 Muharram: di kampung kami lagi -, di kampung kami lagi mengadakan selamatan 10 Muharram atal n bedak dingin yg berwarna kuning atang n I dapur (tungku); 2 pagar kuburan (dr kayu) atas n atas ata.wa p atau: baikan -- kada lain urusan kita, baik atau kada bukan urusan kita atis n betis, kaki atum n plastik; sandal - sendal dr bahan plastik; panding - sabuk dr plastik

1tLek J-uLu-1tdeiizt

11 13&ai bohasB banjBrmosin stung a berbudi: -- banar anakku nia, berbUdi sekali anakku mi atur v atur aur v sibuk: lagi --, sdg sibuk; ba.aur v tambah sibuk: limbah anaknya batambah, tambah sibuk stlh anaknya bertambah awak n badan; tubuh; kada ka—an kewalahan; ma.a.waki v mengerjakan sendiri: napa aja -- surangan tarus, apa saja mengerjakan sendiri selalu awal n teman, kawan awam a I awam: kami urang --, kami org swam; 2 tdk pasti: inya ngintu tulalc tdk pasti is pergi 'awan n awan; 2 awau p dg; bersama: - siapang tulakan, dg siapa berangkat 'awang n sungai kecil; sungai pintas; V melayang-iayang 2 awang, ma.a.wang (mengangan-angankan): sdh lawas i'a baisian rumah, sdh lama dia menganganangankan mempunyai rumah 3 awang n lahan luas yg kosong di antara rumah penduduk awar, aa.war n kayu penopang dim iubang pendulangan intan awns v awas: -- tajajak ta/ii lancung, awas terinjak kotoran ayam ai I oh; wah: - bungasnya, wah cantiknya; 2 adv saja: ikam -, engkau saja; 3 -lah: bulik— inya manjuur, pulanglah dia tanpa menoleh kiri kanan lagi; 4 membenarkan: bagus --, bagus ya!; 5 membujuk: ikm ding—, kau ya, dik ya? ayak v tapis: -- galapung ngini nak!, tapis tepung mi nak!; ma.a.yak v 1 menapis: mama lagi galapung, ibu sdg menapis tepung ; 2 menggoyang (J,antat): inya lagi bunt, dia sdg menggoyang pantat; ayak.an n penyaning; pengayak ayam n ayam ayap n hadap; ba.a.yap.an v berhadapan: kami duduk -, kami duduk berhadapan; ma.a.yapi v menghadapi: abah - tamu, abah menghadapi tamu ayat n ayat; kaiimat; ba.a.yat.an v membaca Aiquran: i mun bulan puasa, rami dilanggar urang

12

kalau buian puasa, ramai org membaca Aiquran di musaia; ma.a.yat v membaca Aiquran dg tilawah: ading lagi -, adik sdg membaca Aiquran dg tilawah ayip n gelar/panggilan utk turunan Arab ayu p man: -- ldta tulakan, mari kita berangkat ayut v gayut: -- ading ikam, gayut adik kamu; ba.a.yut v bergayut: bini-bini ngintu lawan lakinya, perempuan itu bergayut dg suaminya

tifek J-uLu-Irdott!.