Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/1

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

TJERITA DAHOELOE KALA

dari

LAMIJOE WAKONG,


JA ITOE


Wakong poenja mata ada bertamba lagi
satoe dimana tengah djidatnja, djadi
tiga matanja, maka dimana oedara
atawa boemi, djika ada beroepa
barang jang baik atawa jang tiada
baik dia bole dapet taoe.

B a t a w i,

H. M. VAN DORP & Co.

1884.