Halaman:Garuda Perdamaian (Garuda Indonesia, 1957).pdf/153

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Pasukan „Garuda” dan pasukan Israel bergambar bersama-sama disalah-satu perbatasan Mesir-Israel.

Pasukan „Garuda” dan pasukan Israel bergambar bersama-sama disalah-satu perbatasan Mesir-Israel.

tudjuan. Benarlah kita lihat suatu puing dari satu rumah batu bertjampur tanah. Tentu inilah Ras El Naqb. Kita mengadakan orientasi lagi. Tjelakanja kiblat dikompas rasanja tak sesuai dengan perasaan kita. Tentulah kompas jang benar.

Kita lihat lembah sebelah puing-puing rumah. Banjak kaleng-kaleng kosong tempat makanan tahan lama. Kita perhatikan kaleng-kaleng. Tulisan Hebreeuw, berarti Tentara Israel pernah mendirikan tenda-tendanja disini. Setidak-tidaknja pernah makan disini. Rumah ini dulu tentulah suatu rest-house merangkap suatu pos polisi perbatasan. Dihantjurkan oleh Tentara Israel, seperti djuga mereka menghantjurkan tiang-tiang telepon djalan-djalan, dan motorbloc dari kendaraan-kendaraan Tentara Mesir jang telah hangus terbalik itu dipinggir djalan-djalan. Mungkinkah ada randjau-randjau disekitar sini? Sukar untuk diterka. Tidak seorangpun jang suka memberi keterangan pada kita. Djadi hati-hati sadja dan adu untung!

(Minggu Merdeka)
30-6-1957.


_______________

149