Halaman:1629 Ruyl.pdf/25

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

ſůrůhla batů ini men-jadi růti.

4 Makka ůd’jer-n’ja, daan ber-katta: adala ija ter-ſůrat: jang manůſea tiäda meng-hidop dari růti ſayd’ja tetrapi dari pada ſegala katta-han jang kalůärkan dari pada můlůt Allah.
5 Tilla itů makka iblis menghentar akan dea ka kůta ůlkadůs, daan ber-tarů dia diätas atap beitůl.
6 Makka kattan’ja akan dia d’jikkelou angkou jadi Anak-Allah, jatů mů kendiri kabawa: karna bůn’ji ſůrat, dia ada menjůrůh akan malaïkatn’ja, makka dia-n’ja ada membawa mů atas tang-an, agar angkou tiäda bertipis, kaki-mů pada barang batů.
7 Makka meng-ůtſiap Ieſus: lagi ada terſůrat: tiada angkou dapat ber-tſioba akan tůan-mu Allahi.
8 Sabagi půla di ambiln’ja ſeitan ka ſertan’ja diatas ſawatů, bůkit maha tingi, daan me-nůnd’jok-n’ja ſegala nagri Raid’ja de důu’ja, dang-an můley-n’ja.

9 Makka kattan’ja: ſegala itu deberi hamba kapadamů, d’jik