Halaman:1629 Ruyl.pdf/18

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

7 Makka Herodus berpangil ůrang bůdiman berbiſikbiſik, daã prikxey dari deanja ka Waktů mana Meliat-n’ja bintang itů.
8 Makka menjůrůhn’ja ka Bethlehem, daan meng-ůtſiap pegila ka ſana, prikxeila berrad’jin dari pada anak itů: makka tatkala kamů berdapatn’ja, beritaů kapada aků, agar aků datang d’jůga, menjůmban’ja.
9 Tatkalla dian’ja mending-er katta raid’ja, pegin’ja: makka liatla, bintang jang de liatn’ja katimor, berd’jalan kahadapann’ja, ſampey diä datang, katompat anak itů, makka berdiri di atas ſitů.
10 Tatkala dian’ja meliat akan bintang itů, makka berſůkan’ja dang-an ſůkahan terlalů baſſar.
11 Makka tella me-maſokn’ja ka růma, ber-dapatn’ja akan anak, daã Mariã ibůn’ja: makka ſedjůtn’ja ka tana, men-jomban’ja: makka tella dianja bůka artanja jang garib, di-per-ſombanja anůgrahaja: amas, kominjan, daan ůkůpan.

12 Makka ija farman Allah kadalam mimpinja djang-an dia kůmbali kapada Herodus, makka