Gurindam Dua Belas

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Gurindam Dua Belas
oleh Raja Ali Haji

Gurindam I[sunting]

Ini gurindam pasal yang pertama:

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
    Barang siapa mengenal yang
    empat,
    maka ia itulah orang yang
    ma'rifat.
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
    Barang siapa mengenal
    diri,
    maka telah mengenal akan
    Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang teperdaya.
    Barang siapa mengenal
    akhirat,
    tahulah Ia dunia mudarat.

Gurindam II[sunting]

Ini gurindam pasal yang kedua

Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.
    Barang siapa meninggalkan
    sembahyang,
    seperti rumah tiada
    bertiang.
Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua termasa.
    Barang siapa meninggalkan
    zakat,
    tiadalah hartanya beroleh
    berkat.
Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.

Gurindam III[sunting]

Ini gurindam pasal yang ketiga:

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
    Apabila terpelihara
    kuping,
    khabar yang jahat tiadaiah
    damping.
Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya paedah.
    Bersungguh-sungguh engkau
    memeliharakan tangan,
    daripada segala berat dan
    ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senunuh.
    Anggota tengah hendaklah
    ingat,
    di situlah banyak orang
    yang hilang semangat.
Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjaian yang membawa rugi.

Gurindam IV[sunting]

Ini gurindam pasal yang keempat:

Hail kerajaan di daiam tubuh,
jikalau lalim segala anggotapun rubuh.
    Apabila dengki sudah
    bertanah,
    datanglah daripadanya
    beberapa anak panah.
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.
    Pekerjaan marah jangan
    dibela,
    nanti hilang akal di
    kepala.
Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.
    Tanda orang yang amat
    celaka,
    aib dirinya tiada ia
    sangka.
Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang amat gagah.
    Barang siapa yang sudah
    besar,
    janganlah kelakuannya
    membuat kasar.
Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketur2.
    Di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang
    berperi.

Gurindam V[sunting]

Ini gurindam pasal yang kelima:

Jika hendak mengenai orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.
    Jika hendak mengenal orang
    yang berbahagia,
    sangat memeliharakan yang
    sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.
    Jika hendak mengenal orang
    yang berilmu,
    bertanya dan belajar
    tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal.
    Jika hendak mengenal orang
    yang baik perangai,
    Iihat pada ketika
    bercampur dengan orang
    ramai.

Gurindam VI[sunting]

Ini gurindam pasal yang keenam:

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
    Cahari olehmu akan guru,
    yang boleh tahukan tiap
    seteru.
Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh dimenyerahkan diri.
    Cahari olehmu akan kawan,
    pilih segala orang yang
    setiawan.
Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi,

Gurindam VII[sunting]

Ini Gurindam pasal yang ketujuh:

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.
    Apabila banyak berlebih-
    lebihan suka,
    itulah landa hampirkan
    duka.
Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
    Apabila anak tidak dilatih,
    jika besar bapanya letih.
Apabila banyak mencela orang,
itulah tanda dirinya kurang.
    Apabila orang yang banyak
    tidur,
    sia-sia sahajalah umur.
Apabila mendengar akan khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar.
    Apabila menengar akan
    aduan,
    membicarakannya itu
    hendaklah cemburuan.
Apabila perkataan yang lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut.
    Apabila perkataan yang amat
    kasar,
    lekaslah orang sekalian
    gusar.
Apabila pekerjaan yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat onar.

Gurindam VIII[sunting]

Ini gurindam pasal yang kedelapan:

Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.
    Kepada dirinya ia aniaya,
    orang itu jangan engkau
    percaya.
Lidah yang suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya.
    Daripada memuji diri
    hendaklah sabar,
    biar dan pada orang
    datangnya khabar.
Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.
    Kejahatan diri sembunyikan,
    kebalikan diri diamkan.
Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.

Gurindam IX[sunting]

Ini gurindam pasal yang kesembilan:

Tahu pekerjaan tak baik,
tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaituiah syaitan.
    Kejahatan seorang perempuan
    tua,
    itulah iblis punya
    penggawa.
Kepada segaia hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.
    Kebanyakan orang yang muda-
    muda,
    di situlah syaitan tempat
    berkuda.
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.
    Adapun orang tua yang
    hemat,
    syaitan tak suka membuat
    sahabat.
Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.

Gurindam X[sunting]

Ini gurindam pasal yang kesepuluh:

Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.
    Dengan ibu hendaklah
    hormat,
    supaya badan dapat selamat.
Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.
    Dengan isteri dan gundik
    janganlah alpa,
    supaya kemaluan jangan
    menerpa.
Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kafill.

Gurindam XI[sunting]

Ini gurindam pasal yang kesebelas:

Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.
    Hendaklah jadi kepala,
    buang perangai yang cela.
Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.
    Hendak marah,
    dahulukan hajat.
Hendak dimulai,
jangan melalui.
    Hendak ramai,
    murahkan perangai.

Gurindam XII[sunting]

Ini gurindam pasal yang kedua belas:

Raja muafakat dengan menteri,
seperti kebun berpagarkan duri.
    Betul hati kepada raja,
    tanda jadi sebarang kerja.
Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh anayat.
    Kasihan orang yang berilmu,
    tanda rahmat atas dirimu.
Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.
    Ingatkan dirinya mati,
    itulah asal berbuat bakti.
Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.