Tondu' Majâng

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
(Dialihkan dari Tandu' Majâng)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ngapotè wa’ lajârâ ètangalè
Rèng majâng tantona la padâ molè
Mon tèngghu dâri ambet dâ’ jhâlanna
Ma’ sè bânnya’a ongghu ollèna

Du....mon ajhâlling odi’na orèng majângan
Abhântal ombâ’ sapo’ angèn salanjhânga
Ole...olang paraona alajârâ
Ole...olang alajârâ ka Madhurâ

Rèng majâng bânnya’ ongghu bhâbhâjâna
Kabhilâng alako bhândhâ nyabâna
Ole...olang paraona alajârâ
Ole...olang alajârâ ka Madhurâ