Halaman:Permainan rakyat daerah Kalimantan Selatan.pdf/113

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi
 1. B A S A U N G   K A L A T A U


 1. Nama permainan

  Masyarakat Kalimantan Selatan menamakan permainan ini Basaung Kalatau. Basaung adalah bahasa Banjar yang dalam bahasa Indonesia berarti menyabung. Sedangkan kata Kalatau adalah nama ikan. Jadi permainan basaung Kalatau dalam bahasa Indonesia berarti menyabung ikan Kalatau

 2. Peristiwa / waktu

  Basaung Kalatau merupakan suatu permainan yang dilakukan pada musim hujan. Pada musim hujan dan ikan Kalatau turun dari danau, selokan yang ada di hutan-hutan dan semak belukar. Sehingga pada waktu musim hujan ini ikan Kalatau tersebut mudah didapatkan.

  Pelaksanaan permainan ini dapat diadakan pada waktu siang dan malam hari. Tetapi kebanyakan permainan ini diadakan pada waktu siang hari, yaitu pagi, siang atau sore hari.
 3. Latar belakang sosial budayanya

  Pada masa lalu terutama di daerah pedesaan hiburan anak-anak sangat terbatas sekali. Hiburan anak-anak yang ada hanyalah berupa permainan. Permainan itu ada yang bersifat hiburan biasa, hiburan tontonan, adu kekuatan, ketrampilan, gerak badan dan sebagainya.

  Di daerah Kalimantan yang banyak dialiri sungai-sungai, banyak didapati ikan-ikan kalatau. Ikan kalatau yang memang suka bersabung, hal ini dimanfaatkan anak-anak untuk hiburan tontotan.

  Permainan basaung kalatau merupakan permainan hiburan tontonan yang tidak membedakan kelompok sosial di masyarakat. Karenanya permainan ini dapat/boleh dilaksanakan oleh seluruh kelompok sosial masyarakat, kelompok pedagang dan sebagainya.
 4. Latar belakang sejarah perkembangannya.
  Para informan yang dapat dihubungi menyatakan bahwa permainan basaung Kalatau ini sudah ada sejak beliau kecil, yaitu sebelum kemerdekaan. Dahulu permainan ini merupakan permainan hiburan bagi anak-anak di desa.

123