Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/10

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

VOORBERIGT

VOOR DEN

VIJFDEN DRUK.


Ofschoon volgens sommigen het eten , —zelf het lekker, smakelijk eten, —tot het meest prozaïsche behoort van 's menschen verrigtingen, is het niettemin waar, dat ieder, wie hij ook zij, nu en dan eens neiging, trek of lust gevoelt tot cen lekkere tafel of goeden schotel, en daarvoor dikwerf in de ruimste mate bij de milde tokohouders pecunia offert ; vooral is dit laatste ten op zigte van de Europesche lekkerbekken en smulpapen te zeggen.

Zij, die aan Indië gewoon zijn en zich de inlandsche tafel eigen gemaakt hebben, kunnen niet minder daaraan veel ten offer brengen, doch waar is liet ook, dat men niet zeer weinige kosten de inlandsche tafel van smakelijke spijzen kan voorzie.

Gedurende eene reeks van jaren droeg het Indisch kookboek of de zoogenaamde Kitab masak-masakan India, laatstelijk onder den titel van Kokki Bitja uitgegeven, daarloc veel bij, en werd er vooral van den in 1857 tot een ruim getal afgedrukten en sedert uitverkochten vierden druk, een veelvuldig gebruik gemaakt.