Halaman:Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia.pdf/28

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

Dalai bahaga banjarmasin ba.a.ruh.an v mengadakan kenduri/selamatan: urang sabalah rami tetangga ramai mengadakan kenduri 'arun n urunan 2 arun, ba.a.run v menanak nasi dg dua tahap: kami mamasak -- kami memasak dg dua tahap; ma.a.run v menanak nasi setengah matang (utk kemudian dikukus): mama lagi mama lagi menanak nasi setengah matang arung, arung.an n (daerah) laluan: jangan duduk di --, jangan duduk di (daerah) laluan arus a lugu: -- kakanak ngintu, lugu anakanak itu 'asa num satu, esa 2 asa, asai v ulang; ulangi: -- pang lagi kisahnya, aku baluman paham, ulangi lagi kisahnya, aku blm paham; ba.a.sa v mulai dr awal; sekali lagi: ulah buat sekali lagi; ma.a.sai v mengulang dr awal: a/cu lagi gawian rumah, aku lagi mengulang dr awal pekerjaan rumah 3 asa, aa.sa.an a sungkan: jangan jangan sungkan; pa.a.sa.an a sopan: sidin ngintu - banar, beliau itu sopan sekali 4 asa, ba.a.sa.an v khawatir: mama pina maningga/akan rumah, ibu khawatir meninggalkan runiah asah v asah: - pang lading ni, tolong asah pisau mi; asah.an n asahan; ba.a.sah v berasah: parang nia sdh -, parang mi sdh berasah asak n pelubang utk menanam padi asal n asal; asal.an n benda kasar; blm diproses: gatah -, karet mentah/kotor asam n asam; - kamal asam jawa; -- acan rempahrempah asan p utk: -- siapang, utk siapa sih? asap a tega: -- banar i/cam nia di a/cu, tega sekali kamu mi pd aku Asar n asar as.bah n wali as.buk n sabuk 'asi v sah: kada --, tdk sah;

2 asi

v patuh: adingku -- banar lawan mama, adikku patuh sekali dg mama; ma.a.si v menurut: - pang lawan kuitan, tolong menurut dg org tua; pa.a.sI.an n penurut; patuh asik a asyik: -- bamainan kada ingat dimakan, asyik bermainan lupa makan asing, ba.a.sing v berpisah; menyendiri: inya tingga/ -- pd lcuitannya, dia tinggal berpisah dr org tuanya; aa.sing.nya v sendiri-sendiri: haur -, sibuk masing-masing as.Ii n ash as.ta n hasta; ma.as .tai v menghasta: urang ngintu lagi - tanah di balakang rumah kita, org itu lagi menghasta tanah di belakang rumah kita as.ta.ga p astaga as.ti.Iah adv memang: -- urang lang/car banyak ai nang handak, memang org cantik banyak saja yg ingin; ba.as.ti.Iah v sengaja; berencana: kada tdk berencana asuh v pangku: -- satumat, pangku sebentar; ba.a.suh I v berpangku: sd/i kaganalan ikam nia duduk -, sdh terlalu besar kamu mi duduk berpangku; 2 n acara memangku bayi yg baru lahir semalam sutk sambil berdoa dan berpantun; ma.a.suh v memangku: - ading, memangku adik; asuh.an n pangkuan Asu.ra n Asyura; bubur - bubur Asyura (bubur yg disajikan pd saat selamatan 10 Muharram); ma.a.su.ra v mengadakan selamatan 10 Muharram: di kampung kami lagi -, di kampung kami lagi mengadakan selamatan 10 Muharram atal n bedak dingin yg berwarna kuning atang n I dapur (tungku); 2 pagar kuburan (dr kayu) atas n atas ata.wa p atau: baikan -- kada lain urusan kita, baik atau kada bukan urusan kita atis n betis, kaki atum n plastik; sandal - sendal dr bahan plastik; panding - sabuk dr plastik

1tLek J-uLu-1tdeiizt

11