Halaman:Chrita.pdf/25

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

CHRITA ORANG YANG CHARI SLAMAT. 5

Itu Guru Injil tanya, "Jikalau angkau punya hal itu macham, knapa angkau berdiri di sini ?"

Itu orang jawab, " Sahya ta'tahu mana mau pengi."

Kmdian Guru Injil kasi satu surat sama dia, dan dalam itu surat tersbot bgini, " Lari spaya lpas deri-pada marah yang nanti datang." *[1] Bila itu orang sudah bacha itu surat, terlalu susah rupa-nya; kindian dia kata, " Di mana sahya mau lari ?"

Dan Guru Injil jawab, " Boleh-kah angkau tengok itu pintu yang di hujong padang yang lapang?"

" Ta boleh. "

" Boleh-kah angkau tengok itu chahya api?"

" Sahya fikir nampak juga. "

" Pengi-lah angkau tuju itu chahya api btul-btul, dan slalu angkau pandang itu chahya api; kalau sainpai di sana, angkau boleh lihat itu pintu; [2] dan bila angkau ktok pintu, orang nanti kasi tahu apa patut angkau buat lagi."

Kmdian sahya tengok dalam itu mimpi, itu orang berlari-lari.

Ttapi s-tugah itu orang lari, anak-bini-nya tengok dia, dan panggil dia kmbali; ttapi itu orang ta'mau dngar, mlainkan dia lari juga dngan bertriak, " Hidop ! hidop ! hidop yang kkal!"§ Skali-kali dia t'ada tengok blakang, || mlainkan lari sainpai tngah padang.

Smoa orang di kampong pun kluar man tengok itu

  • Matius 3 :7.
  • Mazmur 119 : 105 ; 2 Petrus 1 : 19.
  • Kjadian 19 ; 17.
  • Matius 7 : 13, 14.
  • § Lukas 14: 26.
  1. Kita msti lari kluar deri tmpat chlaka.
  2. Kitab Allah tunjok jalan pada Isa.