Halaman:Apakah Batjaan Tjabul.pdf/25

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

25

lain ialah hobbyclub, misalnja, membuat kapal terbang, bermain2 sambil mengadakan penjelidikan atau bermain sport. Memang, di Djakarta ini alangkah sedikitnja tempat2 untuk bermain sambil mengembangkan ketjakapan dan menambah kegirangan. Disinilah terletak sesuatu jang positif ; berilah isi pada pemuda2 kita. Disinilah tetletak kegagalan kita jang terbesar.

Dalil2 saja sudah tjukup terang tentang ini dan saja lebih suka sekarang memberikan djawaban kepada pertanjaan2 atau bertukar fikiran.

Sekian sadja.

KETUA: Saja mengutjapkan terima kasih kepada saudara Takdir.

Saudara2 sekalian, dengan penuh minat kita telah mengikuti pemandangan Saudara Takdir jang banjak mengandung tantangan itu.

Sekarang marilah kita dengan hati ber-debar2 mengikuti sanggahan jang akan dikemukakan oleh Saudara Hamka.