Halaman:1629 Ruyl.pdf/48

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

pang-ratůs akan dia, daan per ſůmba-n’ja.

6 Makka meng-ůtſiap: Tůanků, hambaků tingal de růma ſakit lůmpo, daan amat miſkil.
7 Makka Ieſus meng-ůd’jer n’ja, aků datang ber-ſůmbůkan dia.
8 Makka jang pang-ratus meng-ůtſiap, daan ůd’jer: Tůanků, tiada hamba jadi mengharga ſebab mů me-maſok de růma-ků, terapi kattala ſapata ſaid’ja, makka hambaků menjadi berſůmbů.
9 Karna aků jadi manůſea de antara mantri, jang de pegang tang-anků pongawa: makka aků berkatta kapada jang ini: pergila, makka dia pergi: daan kapada jang lain mare, makka dia datang: daan kapada hambaků, bůat itů, makka dia membůatn’ja.
10 Tella Ieſus mending-er itů, jadi dia heirani, daan berkatta kapada ſegala jang di ikůt dia: ſůngo aků beritaumů: tiädaků berdapat heakimã bagien baſſar de dalam Iſrail.

11 Makka aků katta mů, ban’ja datang dari timor da