Halaman:1629 Ruyl.pdf/44

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

barappa lagi bappa-mů jang berdůdok kadalam ſurga, mem-meri anůgrahaja akã ſiapa memintan’ja akan dia.

12 Karna inila ſegala jang de hendak mů manůſea membůat akan angkoů: bůatla angkou akan dia d’jůga: karna itůla jadi jang agama daan Nabbini.
13 Maſokla kapada pintů ſůmpit. karna pintu jadi lůwas, daan d’jalan ija leber, jang ikůt ka berbinaſſahan, makka ada půn ban’ja ſiapa memaſok akan dia.
14 Karna pintů ija ſůmpit, daan d’jalan ija ſeni, jang ikůt ka hidůppan, makka ada půn ſedekit ſiapa berdapat kan dia.
15 Lalů-mů dari Nabbi-ſala, ſiapa datang kapada mů dang-an pakajan domba, tetapi hatin’ja ſeperti harimaů nakal.
16 Kamů berkanal dia karna pakard’jaan’ja: dapat berůleh bůa angůr dari půhoon důri, atů bůa piſang dari batang bůlo?
17 Demikien ſegala půhoon baik, berhenter bůa baik: daan jang půhoon binaſſa meng-henter bua d’jahat.