Halaman:1629 Ruyl.pdf/38

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

berfikir makka jadi ding-er karna amat katan’ja.

8 D’jang-an mů jadi ſeperti jãg ini: Karna Bappa mů tahů appa jadi-mů bergůna, ſedang bůlom angkou berſůmba akan dia.
9 Makka adala kamů menjůmba demikien: Bappa kita, jang berdůdok kadalam ſůrga: bermůmin menjadi akan namma-mů.
10 Radjat-mů mendatang kahendak-mů menjadi di atas bůmi ſeperti di dalam ſůrga.
11 Berila kita makannanků ſedekala hari.
12 Makka ber-ampůnla dooſa kita, ſeperti kita ber-ampůn akan ſiapa ber-ſala kapada kita.
13 D’jang-an hentar kita kapada fetana ſeitan, tetapi můhoonla kita dari pada iblis: karna mů ampůn’ja hokkůman, daan kauwaſſahan, daan berbaſſaran ſampey kakakal, Amin.
14 Karna d’^jikkelou angkou meng-ampůnkan manůſea ſalan’ja. Makka demikien de ampůnkã bappa-mů ſůrgani akã ãgkoů.

15 Tetapi d’jikkelou angkou tiada ber-ampůn-kan manůſea ſalan’ja, makka bappamů ſůrgani tiada půn ber-ampůn akan