Halaman:1629 Ruyl.pdf/31

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

makka aků datang akan berůrey jang agama daan Nabbini: tiäda aků datang akan ůrey-n’ja, tetapi akan ber-půtůsn’ja.

18 Karna aků kattamů ſongoſongo: ſampei berbinaſſa ſůrga daan bůmi, tiäda berbinaſſa ſatů ůrůf jang ketſil, attů ſanokta dari agama, ſettela jadi berpůtus habis-ſamůan’ja.
19 Siapa ber-ůrey akan ſabda ini jang ketſil, daan berayd’jer demiki-en akan manůſeä, jadi bernamma jang ketſil ſakali de dalam Radjat ſorgani: tetapi ſiapa ber-půtusn’ja daan ber-ayd’jer akan manůſea, ijani jadi ber-namman’ja baſſar dedalam Radjat ſůrgani.
20 Karna aků beri-taů-mů, d’jikkelů adillan-mů tiada menjadi libeh mamůr dari pada jang Chali daan Phaizey, makka tiada-mů dapat memaſok ka Rajdat ſorgani.

21 Kamů mending-er katta