Halaman:1629 Ruyl.pdf/23

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

11 Aků ber-mandimů dang-an ajer akan berbalik badan: tetapi ſiapa datang komodien dari aků jadi lebeh kauwaſſa dari beita: ſiapa půn’ja kaus tiädaku dapat pakey: ija dia ada ber-mandi-mů dang-an Růh-ůlkadůs, daan api.
12 Siapa pegang-kan nirun’ja, daan berhendak tſiůtſi tompat tampin’ja: daan berkampong gendomn’ja de dalam gedong, makka jang ſekam de bakarn’ja dang-an api jang tiada ter padam.
13 Tella itů makka Ieſům datang dari Galilea ka Iordaan kapada Ioannem, agar dia menjadi bermadi dari dia.
14 Makka Ioannes di-tahann’ja amat, daan meng-ůtſiap: kami ber-gůna men-jadi mandi dari pada mů, daan datang kamů kapada kami?
15 Makka Ieſus meng-ůd’jer daan mang-ůtſiapn’ja: bearla ſakarãg: karna demiki-en bergůna kita berpůtus akan ſegala pakar d’jaän adil, ſettela itů makka dia ber-dieem.

16 makka tatkala Ieſus jadi bermandi,